Uw partner of kinderen komen naar Nederland

Uw partner of kinderen komen naar Nederland

Ziektekostenverzekering voor gezinshereniging

Het is een belangrijk moment als uw partner of kinderen voor gezinshereniging naar Nederland komen. Met de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering zijn zij goed verzekerd voor ziektekosten, ook als uw gezinsleden nog niet onder de basisverzekering vallen.

Uw gezin goed verzekerd

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering biedt dekking voor ziektekosten als uw partner of kinderen voor gezinshereniging naar Nederland komen. De voordelen:

  • Uitgebreide ziektekostendekking voor uw gezinsleden, onder andere huisarts, specialistische zorg en ziekenhuisopname.
  • De verzekering heeft een aantrekkelijke premie vanaf € 96,- per maand.
  • U kunt reguliere tandartskosten meeverzekeren.
  • U kunt aansprakelijkheid in Nederland meeverzekeren.

Zorgeloze gezinshereniging

Ongetwijfeld heeft u lang uitgekeken naar de hereniging met uw partner of gezin. Maar er moet ook veel geregeld worden. Zo kunnen uw gezinsleden nog geen basisverzekering voor ziektekosten afsluiten als zij nog in afwachting zijn van hun verblijfsvergunning. 

Met de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering zijn uw partner en kinderen toch goed verzekerd voor ziektekosten. De verzekering voldoet bovendien aan de eisen van het MVV-visum. Zo kunt u zorgeloos genieten van de hereniging met uw gezin.

Tandarts en aansprakelijkheid

U kunt voor uw partner of kinderen aanvullende verzekeringen afsluiten voor tandartskosten en aansprakelijkheid.

De ziektekostenverzekering dekt tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 350,-. De aanvullende OOM Tandarts-dekking vergoedt noodzakelijke tandartskosten (tot € 350,-) die niet het gevolg zijn van een ongeval.

Ook in Nederland kunnen uw kinderen of partner in situaties belanden waarbij zij aansprakelijk worden gesteld voor schade. Hiervoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Uw partner of kinderen zijn dan tot € 1.250.000,- verzekerd voor schade die zij veroorzaken aan personen of zaken in Nederland.

 

Let op

Voor het afsluiten van de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering moet de aanvrager de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands correspondentieadres hebben. Uiteraard mag de verzekerde wel een buitenlandse nationaliteit hebben.

 

Klantenservice Buitenland

Wij zijn gesloten

Petra