OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

Bereken nu uw premie 

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

Voor als u tijdelijk naar het buitenland gaat

Gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een wereldreis, om vrijwilligerswerk te doen of omdat u voor uw baan wordt uitgezonden? Dan wilt u natuurlijk net zo goed verzekerd zijn als in Nederland. Dat kan met de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering.

De verzekering in het kort

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering.

 • Verzekering voor als u maximaal twee jaar in het buitenland verblijft.
 • Bepaal zelf hoe uitgebreid uw ziektekostenverzekering is.
 • Naar keuze dekking voor onder andere reizen, inboedel en rechtsbijstand.
 • U bent wereldwijd verzekerd, ook als u tussentijds in Nederland bent.
 • Aantrekkelijke korting als u de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden.

Voor wie is de verzekering?

Ziektekostenverzekering

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor uw werk? Dan bepaalt uw persoonlijke situatie of u de basisverzekering moet aanhouden. Als u de basisverzekering niet mag houden, kunt u zich met de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering toch goed verzekeren voor ziektekosten.

Moet u verplicht de Nederlandse basisverzekering aanhouden? Dan kan de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering een nuttige aanvulling zijn. Bijvoorbeeld omdat u:

 • naar een land gaat waar de medische zorg duur is; u krijgt op de basisverzekering nooit meer vergoed dan u in Nederland zou krijgen;
 • naar een land of gebied reist waar het onveilig kan zijn; wij vergoeden ook medische kosten door molest;
 • naar een land reist waar ze vragen om een aangepaste verklaring. Voor een aantal landen sturen wij een aangepaste verklaring mee.

Schadeverzekeringen

Net als in Nederland kunt u in het buitenland met tegenslag te maken krijgen. Bijvoorbeeld diefstal van uw inboedel, een juridisch conflict waarbij u betrokken raakt, of het overlijden van een naast familielid waardoor u snel terug naar Nederland wilt. Met de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kiest u zelf of u zich hiervoor wilt verzekeren.

 

Wat vergoedt de verzekering?

U kunt voor de ziektekostenverzekering kiezen uit drie dekkingen:

Light

Vergoeding van medisch noodzakelijke kosten voor onder andere:

 • huisarts;
 • genees- en verbandmiddelen;
 • specialistische zorg;
 • ambulancevervoer en ziekenhuisopname;
 • hulpmiddelen na een ongeval;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 225,-.

Regular

Vergoeding van alle kosten die onder de Light-dekking vallen, plus onder andere:

 • second opinion;
 • fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie en chiropractie (maximaal aantal behandelingen);
 • logopedie (maximaal aantal behandelingen);
 • psychotherapie (maximaal aantal behandelingen);
 • kosten eigen ziekenvervoer;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 350,-.

Comfort

Vergoeding van alle kosten die onder de Regular-dekking vallen, plus onder andere:

 • preventieve geneeskunde;
 • alternatieve geneeswijzen;
 • brillen en lenzen;
 • orthodontie (tot 21 jaar);
 • kunst- en hulpmiddelen;
 • anticonceptie;
 • zwangerschap, bevalling en kraamzorg (na negen maanden);
 • vruchtbaarheidsbevordering (na twaalf maanden);
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 475,-.

De ziektekostenverzekering dekt ook medische kosten door molest.

Voor de ziektekostenverzekering kiest u een eigen risico van € 250,-/€ 500,-/€ 1000,-. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Soms geldt een maximale vergoeding of een maximaal aantal behandelingen.

Verblijft u in de Verenigde Staten? Dan heeft u standaard wereldwijd dekking voor ziektekosten, dus ook in de VS. Verblijft u in een ander land? Dan bent u wereldwijd gedekt voor ziektekosten, maar niet in de VS. U kunt tegen betaling van een extra premie de dekking uitbreiden naar de VS. Dat kan ook voor een kortere periode, bijvoorbeeld als u tussentijds de VS bezoekt. U kunt dit wijzigen via Mijn OOM of neem contact met ons op.

Bij de ziektekostenverzekering is een SOS-verzekering inbegrepen. U krijgt onder andere de kosten van repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie vergoed als u ter plekke niet kunt worden behandeld én de behandeling niet kan worden uitgesteld.

De OOM Tandarts-dekking kunt u afsluiten als aanvulling op de ziektekostenverzekering. U kiest het verzekerde bedrag (€ 350,-/€ 700,-/€ 1.050,-) per verzekerde periode. Tot dit bedrag vergoeden wij onder andere:

 • halfjaarlijkse periodieke controle;
 • medisch noodzakelijke tandheelkunde, zoals diagnostiek, preventie en gebitsreiniging;
 • wortelkanaalbehandelingen, kronen en bruggen;
 • vullingen en verdovingen.

U krijgt geen vergoeding voor cosmetische behandelingen, zoals het bleken van tanden. Voor de OOM Tandarts-dekking heeft u geen eigen risico.

De SOS-verzekering vergoedt onder andere de kosten van repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie als u ter plekke niet kunt worden behandeld én de behandeling niet kan worden uitgesteld. De SOS-verzekering biedt ook dekking als deze kosten het gevolg zijn van molest.

Heeft u al de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering afgesloten? Dan is de SOS-verzekering inbegrepen en hoeft u deze niet apart af te sluiten.

Voor deze verzekering heeft u geen eigen risico.

De reisverzekering geldt voor alle verzekerden op de polis en vergoedt onder andere:

 • diefstal, verlies of beschadiging van bagage met een vergoeding van € 1.500,- tot maximaal € 4.500,- (afhankelijk van uw keuze);
 • repatriëring (terugkeer naar Nederland) in geval van:
  - levensgevaar of overlijden van een niet meereizend familielid in de 1e of 2e graad, bijvoorbeeld (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus;
  - ernstige schade aan uw woning, inboedel of bedrijf in Nederland. 
 • digitale/elektronische apparatuur standaard tot € 500,-; u kunt dit uitbreiden met een extra dekking van € 500,-/ € 1.000,-/ € 2.000,-/ of € 5.000,-;

In sommige gevallen geldt een maximale vergoeding of heeft u een eigen risico.

Heeft u schade? Dan vergoeden wij in veel gevallen de nieuwwaarde. Maar dat is niet altijd zo. In een aantal gevallen krijgt u de dagwaarde terug. Hier leest u hoe het werkt.

De annuleringsverzekering geldt voor alle verzekerden op de polis. De verzekering vergoedt bijvoorbeeld uw annulerings- en overboekingskosten als:

 • een familielid in de 1e of 2e graad (bijvoorbeeld (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus) overlijdt waardoor u zo snel mogelijk terug naar huis wilt;
 • de door u gereserveerde accommodatie schade oploopt en niet meer geschikt is voor verblijf;
 • uw woning of bedrijfspand ernstige schade oploopt waardoor u uw reis moet afbreken. 

De verzekering vergoedt € 2.000,- of € 5.000 per persoon per reis (afhankelijk van uw keuze). Het maakt niet uit of u zakelijk of privé reist.

Als u kiest voor de extra annuleringsredenen dan heeft u ook dekking bij: terrorisme, besmettelijke ziekte, ontradend reisadvies, natuurgeweld, onvoorziene staking, onlusten en oproer.

Voor deze verzekering heeft u geen eigen risico.

De inboedelverzekering vergoedt schade aan uw inboedel op uw buitenlandse adres door bijvoorbeeld storm, brand of inbraak. U kiest zelf het verzekerde bedrag (€ 25.000,-/€ 50.000,-/€ 75.000,- per gebeurtenis). De vergoeding is op basis van premier risque.

U heeft een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Voor sieraden en audiovisuele apparatuur geldt een maximale vergoeding. 

Wilt u (ook) de inboedel en/of opstal van uw achtergebleven woning in Nederland verzekeren? Bekijk dan de OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering.

Heeft u schade? Dan vergoeden wij in veel gevallen de nieuwwaarde. Maar dat is niet altijd zo. In een aantal gevallen krijgt u de dagwaarde terug. Hier leest u hoe het werkt.

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die u als particulier toebrengt aan personen (letselschade) of zaken in het buitenland tot € 1.250.000,-. U heeft geen dekking voor schade aan zaken die u bijvoorbeeld huurt of leaset.

De rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van juridische ondersteuning in het buitenland en geldt voor alle verzekerden op de polis. De verzekering geldt voor zaken vanaf € 175,- en biedt dekking voor:

 

Juridisch dienstverlener ARAG beoordeelt namens ons of de rechtshulp die u vraagt onder uw verzekering valt. Als dat zo is, dan is ARAG ook de partij die u juridische ondersteuning biedt. In overleg met ARAG kunnen juridische dienstverleners ter plaatse worden ingeschakeld. De kosten hiervoor krijgt u tot € 15.000,- vergoed. Voor procedures waarbij een advocaat niet verplicht is, mag u zelf een juridisch specialist kiezen. Is een advocaat niet verplicht en kiest u voor een juridisch specialist buiten ARAG? Dan vergoeden wij de kosten tot € 6.000,-. U krijgt geen rechtsbijstand voor zaken waarvan u al wist op het moment van afsluiten.

De ongevallenverzekering  keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. De uitkering bedraagt:

 • bij blijvende invaliditeit € 25.000,-/€ 50.000,-/€ 100.000,-/€ 150.000,- (afhankelijk van de mate van invaliditeit krijgt u een percentage van dit bedrag uitgekeerd) en/of;
 • bij overlijden € 5.000,-/€ 10.000,-/€ 25.000,-/€ 50.000,-

De uitkering is lager als er sprake is van een motorongeval.

De ongevallenverzekering dekt geen medische kosten na een ongeval. Hiervoor kunt u de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering afsluiten.

Hoe lang is de verzekering geldig?

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering heeft een flexibele looptijd van één dag tot maximaal twee jaar. 

U kunt de verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u doen via Mijn OOM of per e-mail. U krijgt premie terug als u al betaald heeft voor de periode na de beëindigingsdatum. Duurt uw verblijf in het buitenland langer dan u vooraf had gedacht? U mag de verzekering één keer met maximaal twee maanden verlengen, zolang u niet langer dan twee jaar verzekerd bent.

Weet u nu al dat u langer dan twee jaar in het buitenland zal verblijven? Dan kunt u beter kiezen voor de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering.

Als u definitief terugkeert naar Nederland, dan valt u voor ziektekosten (weer) onder de verplichte basisverzekering. Geef dan uw terugkeer aan ons door, zodat wij de verzekering kunnen stopzetten.

 

Wat is uw premie?

U kunt online uw premie berekenen. De premie hangt af van:

 • uw leeftijd;
 • de gekozen dekking (Light, Regular of Comfort);
 • of u ook dekking wilt voor ziektekosten in de VS;
 • welk eigen risico u kiest;
 • of u verplicht de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden; in dat geval krijgt u korting op de premie.

In het premieoverzicht (pdf) leest u wat uw premie is.

Wilt u weten wat uw nieuwe premie wordt? Kijk hier voor het premieoverzicht 2023 (pdf).

De OOM Tandarts-dekking kunt u afsluiten als aanvulling op de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering. De premie is afhankelijk van:

 • uw leeftijd;
 • het verzekerde bedrag.
Verzekerd bedrag 4 t/m 17 jaar 18 t/m 39 jaar 40 jaar of ouder
€ 350,- € 96,- per jaar € 156,- per jaar € 201,- per jaar
€ 700,- € 240,- per jaar € 300,- per jaar € 350,- per jaar
€ 1.050,- € 350,- per jaar € 450,- per jaar € 600,- per jaar

Kinderen zijn tot hun vierde verjaardag gratis meeverzekerd.

De premie voor de SOS-verzekering is € 48,48 per persoon per jaar. Kiest u voor de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering? Dan is de SOS-verzekering inbegrepen en betaalt u geen extra premie.

U sluit u de reisverzekering af voor alle verzekerden op de polis.

Leeftijd  Basic Advanced Excellent
5 t/m 29 jaar € 101,99 € 116,99 € 171,99
Vanaf 30 jaar € 111,99 € 126,99 € 181,99

Premie per jaar inclusief assurantiebelasting. Kinderen zijn tot hun vijfde verjaardag gratis meeverzekerd (met uitzondering van eventuele assurantiebelasting).

U kunt bovendien kiezen voor een aanvullende verzekering voor uw digitale/elektronische apparatuur.

Verzekerd bedrag Jaarpremie per polis
€ 500,- € 28,-
€ 1.000,- € 45,-
€ 2.000,- € 65,-
€ 5.000,- € 120,-

U sluit de annuleringsverzekering af voor alle verzekerden op de polis. 

Aantal verzekerden  Dekking € 2000,- Dekking € 5000,-
1 verzekerde op polis € 93,17 € 147,37
2 verzekerden op polis € 151,20 € 260,79
3 verzekerden of meer op de polis € 174,24 € 339,71

Premie per jaar inclusief assurantiebelasting.

De annuleringsverzekering inclusief extra annuleringsredenen.

Aantal verzekerden  Dekking € 2000,- Dekking € 5000,- 
1 verzekerde op polis € 102,49 € 162,11
2 verzekerden op polis € 166,38 € 286,87
3 verzekerden of meer op de polis € 191,66 € 373,68

Premie per jaar inclusief assurantiebelasting.

De premie van de inboedelverzekering is afhankelijk van het verzekerde bedrag.

Verzekerd bedrag Premie per jaar
€ 25.000,- € 181,50
€ 50.000,- € 363,-
€ 75.000,- € 544,50

Premie inclusief assurantiebelasting

De premie per jaar is voor één persoon € 60,50; voor twee of meer personen € 84,70 (inclusief assurantiebelasting).

U sluit de rechtsbijstandverzekering af voor alle verzekerden op de polis. De premie per jaar (inclusief assurantiebelasting) is € 72,60 voor een alleenstaande en € 143,99 voor een gezin van twee of meer personen.

De premie voor de ongevallenverzekering hangt af van:

 • uw keuze voor een uitkering bij overlijden en/of blijvende invaliditeit na een ongeval;
 • het verzekerde bedrag.

 

Verzekerd bedrag overlijden Premie per jaar Verzekerd bedrag invaliditeit Premie per jaar
€ 5.000,- € 5,- € 25.000,- € 25,-
€ 10.000,- € 10,- € 50.000,- € 50,-
€ 25.000,- € 25,- € 100.000,- € 100,-
€ 50.000,- € 50,- € 150.000,- € 150,-

De verzekering afsluiten

U kunt online de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering afsluiten. Voor de ziektekostenverzekering geldt medische acceptatie. Dat betekent dat u vooraf enkele vragen beantwoordt over uw gezondheid en medische situatie. Wij beoordelen op basis daarvan of we u verzekeren. Het kan zijn dat we u tegen aangepaste voorwaarden willen verzekeren.

Reviews en beoordelingen van OOM Verzekeringen
Naar het Buitenland
10
Naar het Buitenland
8,8
478 beoordelingen
Heeft u nog vragen over deze verzekering?
Veelgestelde vragen 
Waar ben ik voor verzekerd?
Waar ben ik voor verzekerd? 
Wat te doen bij ziekte, schade of een declaratie?
Schade melden