Schade melden brandverzekeringen

Heeft u schade? Dan willen we u graag snel helpen. Hier leest u wat u kunt doen als u een brandverzekering heeft. En wat u van ons kunt verwachten.

Wat te doen bij schade?

 • Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte. U kunt ons daarvoor bereiken op +31 (0)70 353 21 60 (tijdens kantooruren) of +31 (0)70 353 21 36 (buiten kantooruren).
 • Vul het schadeaangifteformulier (pdf) in. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar OOM Verzekeringen (Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk). U kunt het formulier ook scannen en per e-mail versturen.
 • U kunt de schade ook melden bij uw tussenpersoon. Uw tussenpersoon regelt de volledige schademelding. U hoeft dan geen schadeaangifteformulier naar ons te sturen.
 • Komt de schade door brandstichting, inbraak, diefstal, beroving of vandalisme? Doe dan binnen drie dagen na ontdekking van de schade aangifte bij de politie. Stuur een kopie van de bevestiging van uw aangifte mee met het schadeaangifteformulier.
 • Neem maatregelen om te voorkomen dat de schade erger wordt.
 • Als u schade bij ons meldt, dan reageren wij altijd zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller.

Verzoek om Rechtsbijstand 

 • Heeft u een OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering met rechtsbijstanddekking en heeft u rechtsbijstand nodig? Neem zo snel mogelijk contact op met ARAG Rechtsbijstand voor overleg met een jurist. Dat kan telefonisch (+31 (0)33 4 342 342). ARAG beoordeelt namens ons of de gevraagde rechtshulp onder uw verzekering valt.

Hoe wordt de schade vastgesteld?

 • Nadat wij uw schademelding hebben ontvangen, stellen wij de hoogte van de schade vast. Soms wijzen we een expert aan om het schadebedrag vast te stellen.
 • Als wij een expert inschakelen, dan is dat een onafhankelijke deskundige die werkt volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • Als u dat wilt, dan kunt u ook zelf een expert (contra-expert) aanwijzen. Uw expert en onze expert wijzen in dat geval samen een derde expert aan.
 • Worden uw en onze expert het niet eens over de hoogte van de schade? Dan stelt de derde expert het schadebedrag vast. Dit bedrag ligt tussen de bedragen die uw en onze expert hebben vastgesteld.
 • De experts kunnen de hulp inroepen van andere deskundigen.

Hoe wordt schade vergoed?

 • Wij stellen vast of de schade is gedekt en hoe hoog de schadevergoeding is.
 • Als de schade is gedekt, dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van uw eigen risico.
 • Als u een hypotheek op het pand heeft, dan zijn wij soms verplicht de schadevergoeding uit te keren aan de geldverstrekker (bijvoorbeeld de bank). U krijgt hierover bericht van ons.
 • Heeft u schade aan het verzekerde object en moet dit worden herbouwd? Dan betalen we eerst 40% van de schadevergoeding. Daarna stuurt u ons nota’s van de gemaakte kosten. Zodra de werkelijke kosten boven de eerste uitkering uitkomen, vergoeden wij de rest van de schade.

 

Wie betaalt de experts?

Als u een zakelijke klant bent, dan betalen wij:

 • de kosten van onze expert en eventuele deskundigen;
 • de kosten (exclusief btw) van uw expert (contra-expert) en eventuele deskundigen tot maximaal het bedrag van onze expert en eventuele deskundigen, mits de schade gedekt is. U betaalt het bedrag daarboven en de btw. Vraag altijd vooraf hoe hoog de kosten van uw expert zijn;
 • de kosten van de derde expert en eventuele deskundigen, mits de schade is gedekt. Als de schade niet is gedekt, dan betaalt u deze kosten.

 

Als u een consument bent, dan betalen wij:

 • de kosten van onze expert en eventuele deskundigen;
 • de kosten van uw expert (contra-expert), de derde expert en eventuele deskundigen, mits de schade gedekt is. Daarbij is het uitgangspunt dat wij de kosten van uw expert en eventuele deskundigen vergoeden tot maximaal de kosten van onze expert en eventuele deskundigen. Kosten daarboven vergoeden wij alleen als die redelijk en noodzakelijk zijn. Vraag altijd vooraf hoe hoog de kosten van uw expert zijn.