Schade melden brandverzekeringen

Heb je schade? Dan willen we je graag snel helpen. Hier leest je wat je kunt doen als je een brandverzekering hebt. En wat je van ons kunt verwachten.

Wat te doen bij schade?

 • Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte. Je kunt ons daarvoor bereiken op +31 (0)70 353 21 60 (tijdens kantooruren) of +31 (0)70 353 21 36 (buiten kantooruren).
 • Vul het schadeaangifteformulier (pdf) in. Het ingevulde formulier kun je sturen naar OOM Verzekeringen (Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk). Je kunt het formulier ook scannen en per e-mail versturen.
 • Je kunt de schade ook melden bij je tussenpersoon. Je tussenpersoon regelt de volledige schademelding. Je hoeft dan geen schadeaangifteformulier naar ons te sturen.
 • Komt de schade door brandstichting, inbraak, diefstal, beroving of vandalisme? Doe dan binnen drie dagen na ontdekking van de schade aangifte bij de politie. Stuur een kopie van de bevestiging van je aangifte mee met het schadeaangifteformulier.
 • Neem maatregelen om te voorkomen dat de schade erger wordt.
 • Als je schade bij ons meldt, dan reageren wij altijd zo snel mogelijk. Je krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller.

Verzoek om Rechtsbijstand

 • Heb je een OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering met rechtsbijstanddekking en heb je rechtsbijstand nodig? Neem zo snel mogelijk contact op met ARAG Rechtsbijstand voor overleg met een jurist. Dat kan telefonisch (+31 (0)33 4 342 342). ARAG beoordeelt namens ons of de gevraagde rechtshulp onder je verzekering valt.

Hoe wordt de schade vastgesteld?

 • Nadat wij je schademelding hebben ontvangen, stellen wij de hoogte van de schade vast. Soms wijzen we een expert aan om het schadebedrag vast te stellen.
 • Als wij een expert inschakelen, dan is dat een onafhankelijke deskundige die werkt volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • Als je dat wilt, dan kun je ook zelf een expert (contra-expert) aanwijzen. Jouw expert en onze expert wijzen in dat geval samen een derde expert aan.
 • Worden jouw en onze expert het niet eens over de hoogte van de schade? Dan stelt de derde expert het schadebedrag vast. Dit bedrag ligt tussen de bedragen die jouw en onze expert hebben vastgesteld.
 • De experts kunnen de hulp inroepen van andere deskundigen.

Hoe wordt schade vergoed?

 • Wij stellen vast of de schade is gedekt en hoe hoog de schadevergoeding is.
 • Als de schade is gedekt, dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van je eigen risico.
 • Als je een hypotheek op het pand hebt, dan zijn wij soms verplicht de schadevergoeding uit te keren aan de geldverstrekker (bijvoorbeeld de bank). Je krijgt hierover bericht van ons.
 • Heb je schade aan het verzekerde object en moet dit worden herbouwd? Dan betalen we eerst 40% van de schadevergoeding. Daarna stuur je ons nota’s van de gemaakte kosten. Zodra de werkelijke kosten boven de eerste uitkering uitkomen, vergoeden wij de rest van de schade.

Wie betaalt de experts?

Als je een zakelijke klant bent, dan betalen wij:

 • de kosten van onze expert en eventuele deskundigen;
 • de kosten (exclusief btw) van jouw expert (contra-expert) en eventuele deskundigen tot maximaal het bedrag van onze expert en eventuele deskundigen, mits de schade gedekt is. Je betaalt het bedrag daarboven en de btw. Vraag altijd vooraf hoe hoog de kosten van jouw expert zijn;
 • de kosten van de derde expert en eventuele deskundigen, mits de schade is gedekt. Als de schade niet is gedekt, dan betaal jij deze kosten.


Als je een consument bent, dan betalen wij:

 • de kosten van onze expert en eventuele deskundigen;
 • de kosten van jouw expert (contra-expert), de derde expert en eventuele deskundigen, mits de schade gedekt is. Daarbij is het uitgangspunt dat wij de kosten van jouw expert en eventuele deskundigen vergoeden tot maximaal de kosten van onze expert en eventuele deskundigen. Kosten daarboven vergoeden wij alleen als die redelijk en noodzakelijk zijn. Vraag altijd vooraf hoe hoog de kosten van jouw expert zijn.