Klachten

Natuurlijk willen we dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. Laat ons dat dan weten. Wij doen ons best om een passende oplossing te zoeken.

Wat is een klacht?

Elke melding of reactie waaruit blijkt dat niet aan uw verwachtingen is voldaan, is een klacht. Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de dienstverlening, een beslissing die wij hebben genomen, of hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Een misverstand dat wij snel kunnen verhelpen is geen klacht.

Interne klachtenregeling

OOM Verzekeringen heeft een klachtenregeling (pdf). Meld uw klacht eerst bij de afdeling die uw verzekering behandelt. Komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie.

OOM Verzekeringen, Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk
Telefoon: +31 (0)70 353 21 00
E-mail: info@oomverzekeringen.nl    

Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. U krijg altijd binnen tien werkdagen bericht van ons met ons antwoord of een ontvangstbevestiging waarin staat wanneer u een inhoudelijk antwoord krijgt. 

In onze klachtenrapportage 2020 (pdf) leest u hoeveel klachten er vorig jaar zijn binnengekomen en hoe deze zijn behandeld.

Niet tevreden over de uitkomst?

Heeft u onze klachtenprocedure doorlopen maar is uw klacht niet opgelost of bent u niet tevreden met de uitkomst? Dan kunt u het geschil voorleggen aan een klachtenorganisatie of aan de rechter in Den Haag.