Klachten

Natuurlijk willen we dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt. Laat ons dat dan weten. Wij doen ons best om een passende oplossing te zoeken.

Wat is een klacht?

Elke melding of reactie waaruit blijkt dat niet aan je verwachtingen is voldaan, is een klacht. Bijvoorbeeld als je niet tevreden bent over de dienstverlening, een beslissing die wij hebben genomen, of hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Een misverstand dat wij snel kunnen verhelpen is geen klacht.

Interne klachtenregeling

OOM Verzekeringen heeft een klachtenregeling (pdf). Meld je klacht eerst bij de afdeling die je verzekering behandelt. Kom je niet tot een oplossing? Dan kun je de klacht voorleggen aan de directie.

OOM Verzekeringen, Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk
Telefoon: +31 (0)70 353 21 00
E-mail: info@oomverzekeringen.nl    

Wij nemen je klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt altijd binnen tien werkdagen bericht van ons met ons antwoord of een ontvangstbevestiging waarin staat wanneer je een inhoudelijk antwoord krijgt. 

Niet tevreden over de uitkomst?

Heb je onze klachtenprocedure doorlopen maar is je klacht niet opgelost of ben je niet tevreden met de uitkomst? Dan kun je het geschil voorleggen aan een klachtenorganisatie of aan de rechter in Den Haag.