Disclaimer

OOM Verzekeringen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van deze website. Maar helaas kunnen we onjuistheden en onvolledigheden niet altijd voorkomen.

Werking van deze website

Uiteraard doen wij er alles aan om deze website goed te laten functioneren en altijd toegankelijk te houden. Desondanks kan OOM Verzekeringen de foutloze en ononderbroken werking van deze website niet garanderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden, technische storingen of problemen die zijn ontstaan door het verspreiden van informatie op deze website.

De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies. Bij de premieberekeningen op deze website gaan we uit van algemene uitgangspunten waarvan niet zeker is of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn daarom uitsluitend ter informatie. Houd er bovendien rekening mee dat premieberekeningen aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn.

Informatie op externe websites

Deze website linkt soms naar externe websites. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites zijn alleen ter informatie. OOM Verzekeringen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het functioneren van deze websites.

Gebruik van informatie

Deze website, met inbegrip van alle teksten, vormgeving, huisstijl en logo's, is eigendom van OOM Verzekeringen. Wilt u iets van deze website gebruiken? Dat mag alleen na schriftelijke toestemming van OOM Verzekeringen. Stuur in dat geval een e-mail o.v.v. ‘Gebruik van informatie’.

Over deze disclaimer

OOM Verzekeringen behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Klachten

Heeft u een klacht over de werking of inhoud van onze website? Neem dan contact met ons op. Wij doen ons best om een passende oplossing te zoeken.