Veelgestelde vragen

Medische behandeling of ziekenhuisopname

Ligt u op de einddatum van uw verzekering in het ziekenhuis en mag u nog niet naar huis? Dan vergoeden we de kosten van de opname tot maximaal dertig dagen na de einddatum van uw verzekering. Natuurlijk moeten deze kosten dan wel onder de dekking vallen.

Nee, u krijgt geen vergoeding als u door een ongeval tijdens de wintersport met een gipsvlucht vervoerd moet worden.

Premie betalen

U betaalt de premie:

 • ineens vooraf voor de gehele verzekerde periode;
 • per kwartaal of half jaar.

Voor het betalen in termijnen betaalt u geen toeslag.

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse basisverzekering. OOM Verzekeringen biedt geen basisverzekering aan. U krijgt dus geen zorgtoeslag.

Wijzingen, verlengen of opzeggen

Krijgt u een verblijfsvergunning, dan bent u verplicht om de basisverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Stuur ons in dat geval een e-mail. Wij beëindigen dan de verzekering op de datum waarop uw verblijfsvergunning is afgegeven. U krijgt premie terug vanaf de ingangsdatum van uw basisverzekering.

Verder stuurt u mee:

 • een kopie van uw verblijfsvergunning;
 • het bankrekeningnummer waarop wij u de premie teruggestort wilt krijgen.

U kunt de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering in 4 gevallen eerder opzeggen:

 • een visumaanvraag wordt geweigerd
 • een verblijfsvergunning is afgegeven
 • een verblijfsvergunning wordt geweigerd en verzekerde verlaat het dekkingsgebied
 • verzekerde komt tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden.


Stuur ons een e-mail met het verzoek uw verzekering stop te zetten. Voeg hierbij een kopie van de verblijfsvergunning of de afwijzingsbrief van de visumaanvraag/verblijfsvergunning of een bewijs van overlijden. Vermeld ook uw bankrekeningnummer waarop wij de premie terug kunnen storten.

Overige vragen

Ja, de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering voldoet aan de eisen van het MVV-visum. Deze eisen zijn:

 • Geldig voor de gehele duur van het verblijf.
 • Dekking voor dringende medische zorg.
 • Dekking voor repatriëring om medische redenen.
 • Minimale dekking van € 30.000,-

De OOM Schengen Visitor-verzekering:
• Verzekering voor wie tijdelijk in Nederland verblijft.
• Voor de ziektekostenverzekering geldt geen medische acceptatie; u hoeft geen vragen te beantwoorden over uw gezondheid.
• U krijgt geen vergoeding voor kwalen of klachten die u al heeft als u de verzekering afsluit
• Af te sluiten voor maximaal zes maanden.
• Voor het afsluiten van de verzekering geldt geen leeftijdsgrens.

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering:
• Verzekering voor wie in Nederland komt wonen en in afwachting is van een verblijfsvergunning.
• Voor de ziektekostenverzekering geldt medische acceptatie; op basis van vragen over uw gezondheid beoordelen wij of u de verzekering kunt afsluiten.
• Af te sluiten voor maximaal twaalf maanden.
• U kunt de verzekering afsluiten als u op de ingangsdatum 69 jaar of jonger bent.
• De verzekering kan alleen worden afgesloten door iemand met de Nederlandse nationaliteit.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt medische acceptatie. Dat betekent dat u vooraf enkele vragen beantwoordt over uw gezondheid en medische situatie. Op basis van deze ‘gezondheidsverklaring’ schatten wij het risico in dat u tijdens de looptijd van de verzekering medische kosten maakt.

De gezondheidsverklaring en de beoordeling door onze medisch adviseur kan ertoe leiden dat:

 • u de verzekering kunt afsluiten;
 • u de verzekering niet kunt afsluiten;
 • wij u tegen aangepaste voorwaarden willen verzekeren; bijvoorbeeld dat u geen dekking heeft voor aandoeningen waarop u een verhoogd risico heeft.