Veelgestelde vragen

Medische behandeling of ziekenhuisopname

Lig je op de einddatum van je verzekering in het ziekenhuis en mag je nog niet naar huis? Dan vergoeden we de kosten van de opname tot maximaal dertig dagen na de einddatum van je verzekering. Natuurlijk moeten deze kosten dan wel onder de dekking vallen.

Nee, je krijgt geen vergoeding als u door een ongeval tijdens de wintersport met een gipsvlucht vervoerd moet worden.

Premie betalen

Je betaalt de premie:

 • ineens vooraf voor de gehele verzekerde periode;
 • per kwartaal of half jaar.

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse basisverzekering. OOM Verzekeringen biedt geen basisverzekering aan. Je krijgt dus geen zorgtoeslag.

Wijzingen, verlengen of opzeggen

Krijg je een verblijfsvergunning, dan ben je verplicht om de basisverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Stuur ons in dat geval een e-mail. Wij beëindigen dan de verzekering op de datum waarop je verblijfsvergunning is afgegeven. Je krijgt premie terug vanaf de ingangsdatum van je basisverzekering.

Verder stuurt je mee:

 • een kopie van je verblijfsvergunning;
 • het bankrekeningnummer waarop je de premie teruggestort wilt krijgen.

Je kunt de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dat kan per e-mail. Wij beëindigen je verzekering op de datum waarop wij je verzoek ontvangen.

Heb je nu een Nederlandse basisverzekering en heb je onze verzekering daarom niet meer nodig? Dan beëindigen wij je verzekering vanaf de ingangsdatum van je basisverzekering. Stuur daarvoor een kopie mee van de polis van je basisverzekering. Vermeld ook je bankrekeningnummer waarop wij de premie terug kunnen storten.

Overige vragen

Ja, de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering voldoet aan de eisen van het MVV-visum. Deze eisen zijn:

 • Geldig voor de gehele duur van het verblijf.
 • Dekking voor dringende medische zorg.
 • Dekking voor repatriëring om medische redenen.
 • Minimale dekking van € 30.000,-

De OOM Schengen Visitor-verzekering:
• Verzekering voor wie tijdelijk in Nederland verblijft.
• Voor de ziektekostenverzekering geldt geen medische acceptatie; je hoeft geen vragen te beantwoorden over je gezondheid.
• Je krijgt geen vergoeding voor kwalen of klachten die je al hebt als je de verzekering afsluit
• Af te sluiten voor maximaal zes maanden.
• Voor het afsluiten van de verzekering geldt geen leeftijdsgrens.

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering:
• Verzekering voor wie in Nederland komt wonen en in afwachting is van een verblijfsvergunning.
• Voor de ziektekostenverzekering geldt medische acceptatie; op basis van vragen over je gezondheid beoordelen wij of je de verzekering kunt afsluiten.
• Af te sluiten voor maximaal twaalf maanden.
• Je kunt de verzekering afsluiten als je op de ingangsdatum 69 jaar of jonger bent.
• De verzekering kan alleen worden afgesloten door iemand met de Nederlandse nationaliteit.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt medische acceptatie. Dat betekent dat je vooraf enkele vragen beantwoordt over je gezondheid en medische situatie. Op basis van deze ‘gezondheidsverklaring’ schatten wij het risico in dat je tijdens de looptijd van de verzekering medische kosten maakt.

De gezondheidsverklaring en de beoordeling door onze medisch adviseur kan ertoe leiden dat:

 • je de verzekering kunt afsluiten;
 • je de verzekering niet kunt afsluiten;
 • wij je tegen aangepaste voorwaarden willen verzekeren; bijvoorbeeld dat je geen dekking hebt voor aandoeningen waarop u een verhoogd risico hebt.