Ziektekosten melden

Ziekenhuisopname of andere medische behandeling

 • Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen of naar een medisch specialist? Bel dan direct met:
  • OOM Assistance USA (+1 855 701 2029) bij verblijf in de VS
  • de alarmcentrale (+31 (0)70 353 21 35) bij verblijf in Nederland of de rest van de wereld
 • Voor overige medische behandelingen kunt u zelf een arts of ziekenhuis kiezen.
 • Heeft u een verzekeringspas ontvangen. Toon dan uw verzekeringspas als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of naar een medisch specialist gaat. In de meeste gevallen kunnen wij de kosten dan direct afrekenen met uw zorgverlener.
 • Heeft u de kosten zelf betaald? Dan kunt u de kosten bij ons declareren via Mijn OOM. Wij maken geen gebruik meer van het papieren declaratieformulier en ontvangen uw declaraties graag digitaal.
 • Heeft u borg betaald aan uw zorgverlener of staat u borg met uw creditcard? Geef dit dan direct door aan de alarmcentrale/OOM Assistance USA.

Zwangerschap en bevalling

Het hangt af van uw verzekering en dekking welke kosten voor zwangerschap en bevalling u vergoed krijgt. Meer informatie vindt u in de polisvoorwaarden.

Als u complicaties heeft tijdens uw zwangerschap of moet bevallen, dan geldt het volgende:

 • Bel direct met de alarmcentrale (+31 (0)70 353 21 35). Verblijft u in de VS? Bel dan met OOM Assistance USA (+1 855 701 2029).  
 • De alarmcentrale/OOM Assistance USA begeleidt het medisch traject. Als de kosten zijn gedekt, dan zorgen zij ook voor betaling. U betaalt alleen uw eigen risico.
 • Heeft u kraamzorg nodig? Dan betaalt u de kosten eerst zelf. U kunt de kosten daarna bij ons declareren via Mijn OOM. Wij maken geen gebruik meer van het papieren declaratieformulier en ontvangen uw declaraties graag digitaal.

Waar u verder op moet letten

 • Zorg dat u uw polisnummer bij de hand heeft als u met de alarmcentrale belt; uw polisnummer vindt u in Mijn OOM of staat op uw verzekeringspas.
 • Als de kosten zijn gedekt, dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van uw eigen risico.
 • Zijn de kosten het gevolg van een ongeval waarbij een andere partij is betrokken? Vul dan ook het Meldingsformulier Ongeval (pdf).
 • Is er iets niet goed gegaan? En heeft u een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.