Ziekenhuisopname

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt de kosten van een ziekenhuisopname vergoed als:

  • het niet medisch verantwoord is de opname uit te stellen tot na de einddatum van de verzekering;
  • de opname maximaal 365 dagen (aaneengesloten) duurt.

Ligt u op de einddatum van uw verzekering in het ziekenhuis? Dan krijgt u tot maximaal dertig dagen na de einddatum van de verzekering de kosten vergoed.

Moet u naar het ziekenhuis vanwege een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 58 jaar en raakt buiten bewustzijn. U wordt naar het ziekenhuis gebracht voor een onderzoek en moet een nacht blijven. De ziekenhuisopname kost € 300,- U heeft een eigen risico van € 50,-. U krijgt daarom € 250,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.