Tandheelkundige kosten na een ongeval

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt tandheelkundige kosten na een ongeval vergoed als:

  • de behandeling gericht is op herstel of verbetering van het gebit;
  • een bevoegd tandarts of kaakchirurg de behandeling uitvoert.

U krijgt maximaal € 350,- vergoed tijdens de looptijd van uw verzekering.

U krijgt geen vergoeding voor gebitsprothesen.

Moet u naar de tandarts vanwege een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 33 jaar. U struikelt en valt voorover op uw gezicht. Er breekt een stuk van uw tand af. De tandarts stelt voor een kroon over de afgebroken tand te plaatsen. Dit kost € 595,-. U krijgt maximaal € 350,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.