Laboratoriumonderzoek

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt de kosten van laboratoriumonderzoek vergoed als:

  • een huisarts of specialist dit onderzoek voorschrijft;
  • de rekening van het ziekenhuis of laboratorium komt.

Maakt u kosten voor laboratoriumonderzoek vanwege een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 66 jaar. U heeft pijn en bloed bij het plassen en gaat naar de huisarts. Deze stuurt uw urine naar een laboratorium voor onderzoek. De kosten zijn € 295,-. U heeft een eigen risico van € 50,-. U krijgt € 245,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.