Genees- en verbandmiddelen

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt de kosten van geneesmiddelen vergoed als:

  • het middel als geneesmiddel verkocht mag worden;
  • het geneesmiddel door een huisarts of specialist is voorgeschreven;
  • het geneesmiddel bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts is opgehaald.

Krijgt u geneesmiddelen voorgeschreven voor een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 56 jaar. Tijdens een fietstocht komt u ten val en breekt uw pols. U wordt behandeld in het ziekenhuis. De arts schrijft pijnstillers voor. De kosten zijn € 105,-. U heeft een eigen risico van € 50,-. U krijgt € 55,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.