Ambulancevervoer

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

Wij vergoeden de kosten van ambulancevervoer als er sprake is van medische noodzaak, u niet zelfstandig naar het ziekenhuis kunt én het vervoer over de weg plaatsvindt.

Moet u met een ambulance naar het ziekenhuis vanwege een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 72 jaar. U wordt op een zebrapad geschept door een auto, valt op straat en raakt buiten bewustzijn. Een ambulance vervoert u naar het ziekenhuis. De rit kost € 700,-. U heeft een eigen risico van € 100,-. U krijgt € 600,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.