Abortus provocatus

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt geen vergoeding voor abortus provocatus. Tenzij er sprake is van een onvoorziene en onverwachte zwangerschapscomplicatie die is ontstaan vóór 32 weken zwangerschap.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.