Veelgestelde vragen

Medische behandeling of ziekenhuisopname

Ligt u op de einddatum van uw verzekering in het ziekenhuis en mag u nog niet naar huis? Dan vergoeden we de kosten van de opname tot maximaal dertig dagen na de einddatum van uw verzekering. Natuurlijk moeten deze kosten dan wel onder de dekking vallen.

Nee, u krijgt geen vergoeding als u door een ongeval tijdens de wintersport met een gipsvlucht vervoerd moet worden.

Premie betalen

U betaalt de premie voor de OOM Schengen Visitor-verzekering vooraf. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse basisverzekering. OOM Verzekeringen biedt echter geen basisverzekering aan. U krijgt dus geen zorgtoeslag.

Wijzigingen, verlengen of opzeggen

Het kan zijn dat u later naar Nederland komt dan u had gedacht. In dat geval kunt u de OOM Schengen Visitor-verzekering later in laten gaan. Stuur ons dan vóór de oorspronkelijke ingangsdatum een e-mail. U kunt de ingangsdatum niet meer aanpassen als de verzekering al is ingegaan.

Wordt uw visumaanvraag afgewezen? Dan mag u de OOM Schengen Visitor-verzekering beëindigen. U krijgt al betaalde premie terug. Stuur ons een e-mail met het verzoek uw verzekering stop te zetten. Verder stuurt u mee:

•een kopie of scan van de afwijzingsbrief van de ambassade of het consulaat;
•het bankrekeningnummer waarop wij uw premie kunnen terugstorten.

Nee, u kunt de verzekering niet verlengen. Na afloop van de verzekerde periode kunt u wel de verzekering opnieuw afsluiten. Ook dan geldt dat u geen kosten vergoed krijgt voor kwalen of klachten die u al heeft op het moment dat u de verzekering afsluit. Het kan dus zijn dat u geen vergoeding meer krijgt voor klachten of kwalen die op de vorige verzekering wel waren gedekt.

U kunt de OOM Schengen Visitor-verzekering in 3 gevallen eerder opzeggen:

  • een visumaanvraag wordt geweigerd
  • een verblijfsvergunning is afgegeven
  • verzekerde komt tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden.

Stuur ons een e-mail met het verzoek uw verzekering stop te zetten. Voeg hierbij een kopie van de verblijfsvergunning of de afwijzingsbrief van de visumaanvraag of een bewijs van overlijden. Vermeld ook uw bankrekeningnummer waarop wij de premie terug kunnen storten.

Overige vragen

Ja, de OOM Schengen Visitor-verzekering voldoet aan de eisen van het Schengenvisum. Deze eisen zijn:

• Geldig voor de gehele duur van het verblijf.
• Dekking voor dringende medische zorg.
• Dekking voor repatriëring om medische redenen.
• Minimale dekking van € 30.000,-

De OOM Schengen Visitor-verzekering heeft zelfs een dekking van € 500.000,- voor de verzekerde periode.

Als u betaalt met iDEAL, PayPal of MasterCard/VISA dan ontvangt u de polis binnen een uur per e-mail. U kunt de verzekering direct online aanvragen.

De OOM Schengen Visitor-verzekering:
• Verzekering voor wie tijdelijk in Nederland verblijft.
• Voor de ziektekostenverzekering geldt geen medische acceptatie; u hoeft geen vragen te beantwoorden over uw gezondheid.
• U krijgt geen vergoeding voor kwalen of klachten die u al heeft als u de verzekering afsluit
• Af te sluiten voor maximaal zes maanden.
• Voor het afsluiten van de verzekering geldt geen leeftijdsgrens.

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering:
• Verzekering voor wie in Nederland komt wonen en in afwachting is van een verblijfsvergunning.
• Voor de ziektekostenverzekering geldt medische acceptatie; op basis van vragen over uw gezondheid beoordelen wij of u de verzekering kunt afsluiten.
• Af te sluiten voor maximaal twaalf maanden.
• U kunt de verzekering afsluiten als u op de ingangsdatum 69 jaar of jonger bent.
• De verzekering kan alleen worden afgesloten door iemand met de Nederlandse nationaliteit.