Veelgestelde vragen

Medische behandeling of ziekenhuisopname

Lig je op de einddatum van je verzekering in het ziekenhuis en mag je nog niet naar huis? Dan vergoeden we de kosten van de opname tot maximaal dertig dagen na de einddatum van je verzekering. Natuurlijk moeten deze kosten dan wel onder de dekking vallen.

Nee, je krijgt geen vergoeding als je door een ongeval tijdens de wintersport met een gipsvlucht vervoerd moet worden.

Premie betalen

Je betaalt de premie voor de OOM Schengen Visitor-verzekering vooraf. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse basisverzekering. OOM Verzekeringen biedt echter geen basisverzekering aan. Je krijgt dus geen zorgtoeslag.

Wijzigingen, verlengen of opzeggen

Het kan zijn dat je later naar Nederland komt dan je had gedacht. In dat geval kun je de OOM Schengen Visitor-verzekering later in laten gaan. Stuur ons dan vóór de oorspronkelijke ingangsdatum een e-mail. Je kunt de ingangsdatum niet meer aanpassen als de verzekering al is ingegaan.

Wordt je visumaanvraag afgewezen? Dan mag je de OOM Schengen Visitor-verzekering beëindigen. Je krijgt al betaalde premie terug. Stuur ons een e-mail met het verzoek je verzekering stop te zetten. Verder stuur je mee:

•een kopie of scan van de afwijzingsbrief van de ambassade of het consulaat;
•het bankrekeningnummer waarop wij je premie kunnen terugstorten.

Nee, je kunt de verzekering niet verlengen. Na afloop van de verzekerde periode kun je wel de verzekering opnieuw afsluiten. Ook dan geldt dat je geen kosten vergoed krijgt voor kwalen of klachten die je al hebt op het moment dat je de verzekering afsluit. Het kan dus zijn dat je geen vergoeding meer krijgt voor klachten of kwalen die op de vorige verzekering wel waren gedekt.

Je kunt de OOM Schengen Visitor-verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dat kan per e-mail. Wij beëindigen je verzekering op de datum waarop wij je verzoek ontvangen.

Heb je nu een Nederlandse basisverzekering en heb je onze verzekering daarom niet meer nodig? Dan beëindigen wij je verzekering vanaf de ingangsdatum van je basisverzekering. Stuur daarvoor een kopie mee van de polis van je basisverzekering. Vermeld ook je bankrekeningnummer waarop wij de premie terug kunnen storten.

 

Overige vragen

Ja, de OOM Schengen Visitor-verzekering voldoet aan de eisen van het Schengenvisum. Deze eisen zijn:

• Geldig voor de gehele duur van het verblijf.
• Dekking voor dringende medische zorg.
• Dekking voor repatriëring om medische redenen.
• Minimale dekking van € 30.000,-

De OOM Schengen Visitor-verzekering heeft zelfs een dekking van € 500.000,- voor de verzekerde periode.

Als je betaalt met iDEAL, PayPal of MasterCard/VISA dan ontvang je de polis binnen een uur per e-mail. Je kunt de verzekering direct online aanvragen.

De OOM Schengen Visitor-verzekering:
• Verzekering voor wie tijdelijk in Nederland verblijft.
• Voor de ziektekostenverzekering geldt geen medische acceptatie; je hoeft geen vragen te beantwoorden over je gezondheid.
• Je krijgt geen vergoeding voor kwalen of klachten die je al hebt als je de verzekering afsluit
• Af te sluiten voor maximaal zes maanden.
• Voor het afsluiten van de verzekering geldt geen leeftijdsgrens.

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering:
• Verzekering voor wie in Nederland komt wonen en in afwachting is van een verblijfsvergunning.
• Voor de ziektekostenverzekering geldt medische acceptatie; op basis van vragen over je gezondheid beoordelen wij of je de verzekering kunt afsluiten.
• Af te sluiten voor maximaal twaalf maanden.
• Je kunt de verzekering afsluiten als je op de ingangsdatum 69 jaar of jonger bent.
• De verzekering kan alleen worden afgesloten door iemand met de Nederlandse nationaliteit.