Revalidatiedagbehandeling

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

U krijgt de kosten van behandeling in een revalidatiekliniek per dag(deel) vergoed als:

  • de behandeling plaatsvindt door een team van deskundigen, bestaande uit onder andere een (medisch) specialist en een psycholoog of deskundige op het gebied van maatschappelijk werk, arbeidskunde of revalidatie;
  • de revalidatiekliniek erkend en bevoegd is voor revalidatie.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

Als gevolg van een verkeersongeval ligt u drie weken in het ziekenhuis. Na deze periode revalideert u in een revalidatiecentrum. U wordt vier weken lang, drie dagen per week behandeld in de revalidatiekliniek. De totale kosten zijn € 2.220,-. Heeft u een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 1.720,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.