Full Body Scan

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

Het is afhankelijk van uw dekking of u de kosten van een Full Body Scan vergoed krijgt:

  • Regular- en Comfort-dekking: geen vergoeding;
  • DeLuxe-dekking: eens per vijf jaar vergoeden wij 75% van de kosten van een Full Body Scan, tot maximaal € 800,-.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U wilt uw lichaam laten checken door middel van een Full Body Scan en gaat hiervoor naar een kliniek. De kosten zijn € 1.350,-. Heeft u de DeLuxe-dekking, geen eigen risico en in de afgelopen vijf jaar niet eerder kosten gedeclareerd voor een Full Body Scan of volledig preventief onderzoek? Dan krijgt u 75% van € 800,- vergoed, dus € 600,-.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.