Wat je kunt verwachten

Als je schade bij ons meldt of ziektekosten claimt, dan reageren wij altijd zo snel mogelijk. Je krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller.

  • Wij beoordelen of de kosten zijn gedekt. Vervolgens zijn er drie mogelijkheden:
    -De kosten zijn gedekt. Wij laten je schriftelijk weten hoe hoog de vergoeding is en keren het bedrag aan je uit.
    -De kosten zijn niet gedekt. Wij laten je schriftelijk weten waarom wij de kosten niet vergoeden.
    -Wij vragen om meer informatie. Als wij meer informatie nodig hebben, dan maken we hierover afspraken met je.
  • Soms beoordeelt onze medisch adviseur je claim voor ziektekosten. Daarna stuurt hij zijn advies door aan de afdeling schadebehandeling.
  • Bij andere schademeldingen wordt soms een expert ingeschakeld om het schadebedrag te bepalen.

 

Let op: Voor sommige verzekeringen geldt een eigen risico. In dat geval vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van je eigen risico. De hoogte van het eigen risico vindt je op je polisblad of in de polisvoorwaarden.