Zelf regelen

Kosten declareren

Ziektekosten en tandartskosten kun je online declareren via Mijn OOM. Je kunt ook een declaratieformulier downloaden. Print het formulier uit en stuur het ingevuld naar ons op. Je vindt ons adres bovenaan het formulier.

Wil je een declaratieformulier downloaden? Kies je verzekering:
OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Schengen Visitor-verzekering
OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance

Premie betalen

Wij begrijpen dat je helemaal niet op een premieverhoging zit te wachten. Wij ook niet. Maar een stijging van de premie is helaas niet te voorkomen. We doen er alles aan om de premie zo laag mogelijk te houden. Helaas hebben ook wij te maken met een stijging van onze kosten. Zoals een hogere schadelast en de wereldwijde inflatie, maar ook de koersverschillen waar wij als buitenlandverzekeraar mee te maken hebben.

Ieder jaar bekijken wij of we deze kosten kunnen betalen van de premie die we ontvangen. Als blijkt dat dat niet zo is, moeten we voor het jaar daarop de premies aanpassen.


Lees ook eens ons blog over premiestijgingen. Daar leggen we uitgebreider uit waarom premies stijgen.

Je kunt gebruikmaken van de onderstaande gegevens:

 • IBAN: NL91ABNA0511615140
 • BIC: ABNANL2A
 • Rekeninghouder: OOM Holding N.V., Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk, Nederland
 • Bank: ABN-AMRO Bank, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam, Nederland
 • Omschrijving: gebruik hiervoor het polisnummer of het aanvraagnummer van je verzekering

 

IBAN betekent International Bank Account Number. De banken hebben de bankrekeningnummers in de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco omgezet naar een internationaal rekeningnummer, het IBAN. Dit maakt internationale betalingen eenvoudiger.

Weet je niet wat uw IBAN is?
Je IBAN is je huidige bankrekeningnummer met een code ervoor. Je vindt hem op het rekeningoverzicht van je bank.

Ja, je kunt bij alle verzekeringen (met uitzondering van de OOM Combinatiepolis) ook met Mastercard/VISA of PayPal betalen.

Ja dat is mogelijk. Als je zelf de premie overboekt, kun je niet per maand of kwartaal betalen. Alleen betaling per half jaar en per jaar is mogelijk.
Als zelf overboeken mogelijk is, kun je onderstaande gegevens gebruiken:

 • IBAN: NL91ABNA0511615140
 • BIC: ABNANL2A
 • Rekeninghouder: OOM Holding N.V., Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk, Nederland
 • Bank: ABN-AMRO Bank, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam, Nederland
 • Omschrijving: gebruik hiervoor het polisnummer of het aanvraagnummer van je verzekering

Banken brengen overigens wel kosten in rekening voor dit soort transacties.

Let op: Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering kun je niet in termijnen betalen.

Ja, sinds februari 2014 is dit mogelijk. De banken hebben de bankrekeningnummers in de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco namelijk omgezet naar een internationaal rekeningnummer, het IBAN (International Bank Account Number).

Een van de voordelen hiervan is dat je vanaf elke Europese bankrekening met automatische incasso kunt betalen. Wil je hiervan gebruikmaken? Download dan een machtigingsformulier en stuur dit naar ons op.

Let op: de invoering van de IBAN is in enkele landen uitgesteld, omdat niet alle banken en ondernemingen er klaar voor waren. Je bank kan je vertellen of automatische incasso door OOM van je IBAN mogelijk is.

OOM Schengen Visitor-verzekering
Je moet de gehele periode vooraf betalen. Het is niet mogelijk in termijnen te betalen.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance
OOM Voorlopig Verblijf in Nederland-verzekering


Er kan gekozen worden uit vijf betaalperiodes, OOM Verzekeringen kent geen premietoeslag voor betalen in termijnen:

 • ineens betalen voor de gehele verzekerde periode (niet mogelijk voor de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering))
 • per jaar
 • per half jaar
 • per kwartaal
 • per maand.

Gegevens wijzigen

Via Mijn OOM kun je je e-mailadres wijzigen. Ga hiervoor naar ‘Mijn profiel/Gegevens wijzigen’. Heb je nog geen toegang tot Mijn OOM? Dan kun je hier een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.

Iemand meeverzekeren

Dit hangt af van de verzekering die je hebt afgesloten.

OOM Schengen Visitor-verzekering
OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Nee, je kunt geen verzekerde bijschrijven op je verzekering. Wel kun je een eigen verzekering aanvragen voor de betreffende persoon.

OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance
Nee, je kunt geen verzekerde bijschrijven op je verzekering. Wel kun je een eigen verzekering aanvragen voor de betreffende persoon. Een uitzondering geldt voor pasgeboren baby’s. Voor kinderen geboren tijdens de verzekeringsduur van de moeder of vader geldt dat zij zonder gezondheidsverklaring een verzekering kunnen afsluiten. Het kind moet dan wel binnen 1 maand na de geboorte schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) zijn aangemeld.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
-Kinderen
Als een van de ouders al bij OOM Verzekeringen is verzekerd kunnen kinderen die geboren worden tijdens de verzekeringsduur van moeder of vader, zonder gezondheidsverklaring worden bijgeschreven op de polis van de moeder of vader. Wel moeten kinderen binnen 1 maand na de geboorte schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) zijn aangemeld.

Oudere kinderen en kinderen die na 1 maand na de geboorte aangemeld worden kun je via het online aanvraagformulier bijschrijven op een bestaande polis. De nieuwe aanvraag en de nieuwe gezondheidsverklaring worden dan beoordeeld. Vermeld in het vak Slotvraag dat het om een bijschrijving op een bestaande polis gaat en vermeld het polisnummer.

-Partner of andere reisgenoten
Een partner of een andere reisgenoot kan met het online aanvraagformulier bijgeschreven worden op de bestaande polis. Wel gelden de normale acceptatierichtlijnen (inclusief een beoordeling van het gezondheidsrisico). Vermeld in het vak Slotvraag dat het om een bijschrijving op een bestaande polis gaat en vermeld het polisnummer.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance
Als de vader of moeder een van bovenstaande verzekeringen heeft, geldt dat kinderen die binnen een maand na de geboorte bij de maatschappij zijn aangemeld (mag via e-mail), vanaf de geboorte meeverzekerd worden, ongeacht eventuele aangeboren ziekten of afwijkingen. In dit geval worden de kosten, voor zover ze onder de dekking van de verzekering vallen, vergoed.

Als kinderen niet binnen een maand na de geboorte zijn aangemeld, zijn ze niet automatisch meeverzekerd. Er moet dan een aparte aanvraag voor het kind ingevuld worden. Dit kan via een wijzigingsformulier dat u kunt opvragen bij OOM. In dat geval wordt de normale acceptatieprocedure doorlopen en vindt er een beoordeling van het gezondheidsrisico plaats. Vermeld in het vak Mededelingen dat het om een bijschrijving op een bestaande polis gaat. Vergeet niet om het bestaande polisnummer te vermelden.

OOM Schengen Visitor-verzekering
Je kind wordt niet meeverzekerd op je verzekering. Je kunt een nieuwe verzekering online aanvragen voor je kind. Wanneer al bekend is dat je kind opgenomen wordt of is in een ziekenhuis dan wordt de verzekering niet geaccepteerd. Als de verzekering wel wordt geaccepteerd, dan worden medisch noodzakelijke kosten vergoed, tenzij er sprake is van één van de uitsluitingen, waaronder een uitsluiting voor kosten van bestaande kwalen / klachten aanwezig op of voor de ingangsdatum van de verzekering.

OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Je kind wordt niet meeverzekerd op je verzekering. Je kunt een nieuwe verzekering online aanvragen voor je kind. In dat geval wordt de normale acceptatieprocedure doorlopen en vindt er een beoordeling van het gezondheidsrisico plaats.

Verlengen of opzeggen

Dit is afhankelijk van de verzekering die je hebt.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance
Ja, je kunt deze verzekeringen éénmalig met maximaal 60 dagen verlengen. De maximale looptijd van de verzekering mag door de verlenging niet overschreden worden. Voor de student- en au pair-verzekeringen is de maximale looptijd 5 jaar. Voor de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering is de maximale looptijd 2 jaar.

Het is niet mogelijk om de verzekering langer dan 60 dagen te verlengen. Je kunt dan wel een nieuwe verzekering aanvragen. De nieuwe aanvraag en de nieuwe gezondheidsverklaring worden dan opnieuw beoordeeld. Neem de verzekeringsperiode niet te kort als je nog niet weet hoe lang je de verzekering nodig hebt. Wanneer je eerder terugkeert, kun je de verzekering eenvoudig opzeggen met teruggave van de te veel betaalde premie.

OOM Schengen Visitor-verzekering
Nee, het is niet mogelijk een OOM Schengen Visitor-verzekering te verlengen. Wel kan een nieuwe verzekering worden aangevraagd. Neem de duur van de verzekering niet te krap.

OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Nee, het is niet mogelijk een OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering te verlengen. Neem daarom de verzekerde periode niet te kort. Je kunt wel altijd een nieuwe verzekering aanvragen. De nieuwe aanvraag en de nieuwe gezondheidsverklaring worden dan opnieuw beoordeeld.

OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
Deze verzekering heeft al een ongelimiteerde verzekeringsperiode. Verlenging is dus niet mogelijk.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
OOM Studeren in het Buitenland-verzekering

OOM Studying in the Netherlands Insurance
Ja, je kunt de verzekering opzeggen. We beëindigen de polis per datum ontvangst van de opzegging (of indien gewenst later), met teruggave van te veel betaalde premie. Wij rekenen hiervoor geen administratiekosten. Beëindigen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

OOM Schengen Visitor-verzekering
OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering

Ja, je kunt de verzekering opzeggen. We beëindigen de polis per datum ontvangst van de opzegging (of indien gewenst later), met teruggave van te veel betaalde premie. Wij rekenen hiervoor € 25,- administratiekosten. Beëindigen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

In de volgende gevallen kun je de verzekering kosteloos opzeggen:

 • een visumaanvraag wordt geweigerd
 • een verblijfsvergunning is afgegeven
 • een verblijfsvergunning wordt geweigerd en de verzekerde verlaat het dekkingsgebied
 • verzekerde komt tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden.