Voorwaarden OOM Studying in the Netherlands Insurance

Download voorwaarden, formulieren en verzekeringskaarten

Declaratie- en meldingsformulieren

Download uw declaratie- of meldingsformulier. Wij kunnen alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling nemen. 

Binnenkort is schademelden alleen nog maar mogelijk via Mijn OOM.

Ziektekosten en ongeval

Rechtsbijstand

Je kunt een verzoek om juridische bijstand ook per e-mail melden bij ARAG.

Overige verzekeringen

Je kunt je schade melden per e-mail of per post (OOM Verzekeringen, p/a postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen, Nederland).