Waarom stijgen premies?

Wij zijn er al meer dan 80 jaar voor mensen met ongewone verhalen die gewoon goed verzekerd willen zijn. Ook voor jou. En dat willen wij blijven doen. Daarom is het nodig dat wij ieder jaar kijken of we genoeg premie ontvangen om de gedeclareerde kosten te betalen. Dit kan betekenen dat ook wij er niet aan ontkomen onze premies te moeten verhogen.

Zorgkosten blijven stijgen

Wereldwijd blijven de zorgkosten (ziektekosten) stijgen. Het zou prettig zijn als we in één oogopslag kunnen zien om welke kosten het gaat. Helaas is het niet zo simpel. Wereldwijd ervaren we wel dezelfde top drie als het gaat om een stijging van de ziektekosten:

  1. Vergrijzing en het ouder worden, gaat niet zonder kwalen of klachten
  2. De hoge kosten van klinische en poliklinische zorg
  3. Te snel en soms ook overbodig voorschrijven van zorg

Het is best vaag als je het zo leest, want wat zijn dat: klinische en poliklinische kosten? Dat zijn feitelijk alle ingrepen, operaties en spoedeisende hulp met of zonder overnachting in het ziekenhuis.

Wereldburgers worden ouder

Wereldburgers worden veel ouder dan pakweg honderd jaar geleden. Helaas wordt niet iedereen ‘gezond’ oud. Daarom gaat de premie ook omhoog als jij ouder wordt, niet bij elke verjaardag maar met stappen van vijf jaar. Mensen worden anno 2022 soms te snel doorverwezen naar een specialist terwijl dit niet nodig is of een patiënt krijgt antibiotica daar waar een paracetamol afdoende was geweest.

Wereldwijd delen we ook dezelfde top drie met de meest voorkomende (niet-overdraagbare) ziektes:

  1. Kanker (75%)
  2. Hart- en vaatziekten (67%)
  3. Longziekten (40%)

Zorgverzekeraars verwachten dat dit de komende vijf jaar niet verandert. Wel is de verwachting dat werkstress blijft toenemen en dat de medische kosten ten gevolge van die stress zal stijgen en in de top drie zal belanden.

Inperken van medische kosten

Het inperken van medische kosten staat daarom ook bovenaan onze prioriteitenlijst. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, werken we samen met Aetna (zorgverzekeraar in de VS) die ons gebruik laat maken van haar netwerk van zorgaanbieders. Doordat er contracten worden gesloten met meerdere zorgaanbieders gaan die medische kosten omlaag en hoeven wij niet torenhoge verhogingen van premies door te voeren.

Daar waar andere zorgverzekeraars grenzen stellen aan medische behandelingen, investeren wij liever in netwerken ter plaatse. Zo kunnen wij niet alleen zorgen dat je de beste zorg krijgt maar dat de behandeling ook volledig wordt vergoed. We houden daarbij natuurlijk rekening met jouw eigen risico. Als het soms goedkoper is om een behandeling in Nederland uit te voeren, regelen wij dit graag voor je. Zo proberen wij de kosten in te perken en jou de zorg te geven die je verdient.

Hoe de hazen lopen

We weten hoe de hazen lopen in de meeste landen als het gaat om de zorgkosten. Doordat we investeren in bezoeken ter plaatste, zien we met eigen ogen waarom soms een openbaar ziekenhuis betere zorg verleent dan een privékliniek. We spreken daar met artsen, specialisten in openbare en privéziekenhuizen. Als het even kan schuiven we ook aan bij jou als verzekerde om te luisteren waar jij tegenaan loopt. Die informatie verzamelen we en verwerken we daar waar mogelijk in onze verzekeringen. Zo kunnen wij je ook beter informeren over de beste zorg ter plaatse.

Wij blijven alert en houden de wereldwijde zorgkosten nauwlettend in de gaten.

Wij willen jouw ziektekosten blijven betalen waar jij ook bent.

Bron: Willis Towers Watson

Chantal Deen

Groet Chantal Deen,
OOM Verzekeringen

Wat vergoedt de verzekering?
Hoe zit het als ik ga studeren?
Hoe voorkom ik dat ik oververzekerd ben?
Ben ik goed verzekerd als ik ga backpacken?