Vervoer stoffelijk overschot

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

Bij overlijden vergoeden wij (tot maximaal € 10.000,-) de kosten van:

  • rechtstreeks vervoer van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst en overige kosten voor het vervoer;
  • een voorgeschreven binnenkist.

Overlijdt u aan een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan worden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot niet vergoed. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

Uw buitenlandse neef van 53 overlijdt door een ongeval tijdens zijn verblijf in Nederland. Hij was bij ons verzekerd op de OOM Schengen Visitor-verzekering. De kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst zijn € 1.695,-. Het eigen risico is € 50,-. Wij vergoeden € 1.645,-

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.