Transplantatie

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt de kosten van een transplantatie vergoed als:

 • de transplantatie het gevolg is van een ongeval;
 • u voor de transplantatie toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Transplantatiekosten van de volgende weefsels en organen worden vergoed:

 • beenmerg
 • bot
 • hoornvlies
 • huidweefsel
 • nier
 • hart
 • lever
 • long
 • hart-long
 • nier-alvleesklier

Moet u een transplantatie ondergaan vanwege een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

 • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
 • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
 • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 29 jaar. U wordt op de fiets aangereden door een auto en breekt uw onderbeen. Er wordt een plaat aangebracht in uw been, maar u blijft veel pijn houden. De arts stelt een bottransplantatie voor. Na aftrek van uw eigen risico worden de kosten vergoed als u vooraf toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.