Specialistische behandeling

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt de kosten van een specialistische behandeling vergoed als:

  • de behandeling wordt uitgevoerd door een specialistisch arts;
  • de arts voor dit specialisme in een speciaal register staat ingeschreven.

U krijgt ook bijkomende medische kosten vergoed, zoals röntgenfoto’s, bloedtransfusie, polikliniek, narcose en een second opinion als de specialist een ingrijpende medische behandeling voorstelt.

Krijgt u een specialistische behandeling vanwege een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 73 jaar en gevallen op uw knie. Een specialist onderzoekt uw knie laat een MRI-scan maken. De kosten van de specialist en de scan zijn € 450,-. U heeft een eigen risico van € 100,-. U krijgt € 350,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.