Plastisch chirurg

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt de behandeling door een plastisch chirurg vergoed als:

  • de ingreep het gevolg is van een ongeval;
  • u voor de ingreep toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Laat u zich behandelen door een plastisch chirurg vanwege een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 56 jaar en verbrandt uw hand. Tijdens het genezingsproces ontstaat overmatig littekenweefsel, dat door een plastisch chirurg moet worden verwijderd. De kosten zijn € 875,-. U heeft een eigen risico van € 50,-. U krijgt € 825,- vergoed als u vooraf toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.