Hulpmiddelen

De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. De verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten.

U krijgt voor de huur of koop van hulpmiddelen het volgende vergoed:

  • krukken tot maximaal € 100,- per ongeval;
  • rolstoel tot maximaal € 100,- per ongeval;
  • prothesen (met uitzondering van gebitsprothesen) en/of orthesen tot maximaal € 750,- per ongeval.

U komt voor vergoeding in aanmerking als:

  • de aanschaf van de hulpmiddelen het gevolg is van een ongeval én de hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven;
  • u de hulpmiddelen heeft gekocht of gehuurd binnen negentig dagen na het ongeval én binnen de looptijd van uw verzekering.

Huurt of koopt u hulpmiddelen vanwege een kwaal of klacht die u al had op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Dat geldt ook als u op het moment van afsluiten nog niet wist dat u deze kwaal of klacht had.

Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is:

  • € 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
  • € 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
  • € 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

U bent 35 jaar, komt vervelend ten val en breekt uw heup. Na de operatie huurt u op voorschrift van een arts een rolstoel. Dat kost € 225,-. U heeft geen eigen risico meer. U krijgt de maximale vergoeding van € 100,-.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.