Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

Heeft u de Regular-dekking? Dan vergoeden wij de kosten voor zwangerschap en bevalling als acuut medisch ingrijpen volgens onze medische adviseur noodzakelijk is. U krijgt geen vergoeding voor kraamzorg.

Heeft u de Comfort-dekking? Dan geldt het volgende:

 • In de eerste 9 maanden van de verzekering vergoeden wij maximaal  € 2.500,- voor zwangerschap, bevalling en kraamzorg samen.
 • Vanaf 10 maanden na de ingangsdatum van uw verzekering vergoeden wij:
  • verloskundige hulp door een verloskundige, huisarts of specialist;
  • geneesmiddelen en/of onderzoeken op voorschrift van een verloskundige, huisarts of specialist;
  • de kosten van de polikliniek of opname in een ziekenhuis of kraaminrichting.
  • kraamzorg in een ziekenhuis of kraamcentrum als u vanwege een medische noodzaak in het ziekenhuis moet blijven;
  • kraamzorg thuis tot maximaal €1.500, verdeeld over maximaal tien dagen; bij een bevalling in het ziekenhuis wordt het maximale bedrag voor kraamzorg verminderd met € 150,- voor elke opnamedag.

Voorwaarden:

 • Bent u zwanger op het moment dat u de verzekering aanvraagt? U bent alleen verzekerd voor zwangerschap en bevalling als u uiterlijk vanaf 12 weken voor de verwachte bevallingsdatum verzekerd bent op de Comfort-dekking.
 • Kosten voor zwangerschap en bevalling in de eerste 9 maanden van de verzekering worden alleen vergoed als ook uw partner en eventuele kinderen vanaf 12 weken voor de verwachte bevallingsdatum verzekerd zijn op de Comfort-dekking.  
 • Uiterlijk 10 weken voor de verwachte bevallingsdatum geeft u het ziekenhuis van uw voorkeur voor goedkeuring door aan de alarmcentrale. Als u besluit te bevallen in een ziekenhuis zonder goedkeuring van de alarmcentrale, vergoeden wij 75% van de kosten van de bevalling.

Heeft u de DeLuxe-dekking? Dan geldt het volgende:

 • In de eerste 9 maanden van de verzekering vergoeden wij maximaal  € 6.000,- voor zwangerschap, bevalling en kraamzorg samen.
 • Vanaf 10 maanden na de ingangsdatum van uw verzekering vergoeden wij:
  • verloskundige hulp door een verloskundige, huisarts of specialist;
  • geneesmiddelen en/of onderzoeken op voorschrift van een verloskundige, huisarts of specialist;
  • de kosten van de polikliniek of opname in een ziekenhuis of kraaminrichting.
  • kraamzorg in een ziekenhuis of kraamcentrum als u vanwege een medische noodzaak in het ziekenhuis moet blijven;
  • kraamzorg thuis tot maximaal €2.250, verdeeld over maximaal tien dagen; bij een bevalling in het ziekenhuis wordt het maximale bedrag verminderd met € 225,- voor elke opnamedag.

Voorwaarden:

 • Bent u zwanger op het moment dat u de verzekering aanvraagt? U bent alleen verzekerd voor zwangerschap en bevalling als u uiterlijk vanaf 12 weken voor de verwachte bevallingsdatum verzekerd bent op de DeLuxe-dekking.
 • Kosten voor zwangerschap en bevalling in de eerste 9 maanden van de verzekering worden alleen vergoed als ook uw partner en eventuele kinderen vanaf 12 weken voor de verwachte bevallingsdatum verzekerd zijn op de DeLuxe-dekking.  
 • Uiterlijk 10 weken voor de verwachte bevallingsdatum geeft u het ziekenhuis van uw voorkeur voor goedkeuring door aan de alarmcentrale. Als u besluit te bevallen in een ziekenhuis zonder goedkeuring van de alarmcentrale, vergoeden wij 75% van de kosten van de bevalling.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

Tijdens uw verblijf in het buitenland raakt u na tien maanden zwanger. U bezoekt diverse keren een verloskundige en bevalt met toestemming van de alarmcentrale in het ziekenhuis. Na uw bevalling gaat u met uw kindje naar huis en maakt u vier dagen gebruik van kraamzorg. De totale kosten zijn € 4.500,-. Heeft u de Comfort-dekking en een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 4.000,- vergoed.

U bent drie maanden zwanger en sluit een verzekering af. U bezoekt diverse keren een verloskundige en bevalt met toestemming van de alarmcentrale in het ziekenhuis. Na uw bevalling gaat u met uw kindje naar huis en maakt u vier dagen gebruik van kraamzorg. De totale kosten zijn € 4.500,-. Heeft u de Comfort-dekking een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 2.000,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.