Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

Heeft u de Regular-dekking? Dan vergoeden wij de kosten voor zwangerschap en bevalling als acuut medisch ingrijpen volgens onze medische adviseur noodzakelijk is. U krijgt geen vergoeding voor kraamzorg.

Heeft u de Comfort-dekking? Dan geldt het volgende:

 • In de eerste 9 maanden van de verzekering vergoeden wij maximaal  € 2.500,- voor zwangerschap, bevalling en kraamzorg samen.
 • Vanaf 10 maanden na de ingangsdatum van uw verzekering vergoeden wij:
  • verloskundige hulp door een verloskundige, huisarts of specialist;
  • geneesmiddelen en/of onderzoeken op voorschrift van een verloskundige, huisarts of specialist;
  • de kosten van de polikliniek of opname in een ziekenhuis of kraaminrichting.
  • kraamzorg in een ziekenhuis of kraamcentrum als u vanwege een medische noodzaak in het ziekenhuis moet blijven;
  • kraamzorg thuis tot maximaal €1.500, verdeeld over maximaal tien dagen; bij een bevalling in het ziekenhuis wordt het maximale bedrag voor kraamzorg verminderd met € 150,- voor elke opnamedag.

Voorwaarden:

 • Bent u zwanger op het moment dat u de verzekering aanvraagt? U bent alleen verzekerd voor zwangerschap en bevalling als u uiterlijk vanaf 12 weken voor de verwachte bevallingsdatum verzekerd bent op de Comfort-dekking.
 • Kosten voor zwangerschap en bevalling in de eerste 9 maanden van de verzekering worden alleen vergoed als ook uw partner en eventuele kinderen vanaf 12 weken voor de verwachte bevallingsdatum verzekerd zijn op de Comfort-dekking.  
 • Uiterlijk 10 weken voor de verwachte bevallingsdatum geeft u het ziekenhuis van uw voorkeur voor goedkeuring door aan de hulpcentrale. Als u besluit te bevallen in een ziekenhuis zonder goedkeuring van de hulpcentrale, vergoeden wij 75% van de kosten van de bevalling.

Heeft u de DeLuxe-dekking? Dan geldt het volgende:

 • In de eerste 9 maanden van de verzekering vergoeden wij maximaal  € 6.000,- voor zwangerschap, bevalling en kraamzorg samen.
 • Vanaf 10 maanden na de ingangsdatum van uw verzekering vergoeden wij:
  • verloskundige hulp door een verloskundige, huisarts of specialist;
  • geneesmiddelen en/of onderzoeken op voorschrift van een verloskundige, huisarts of specialist;
  • de kosten van de polikliniek of opname in een ziekenhuis of kraaminrichting.
  • kraamzorg in een ziekenhuis of kraamcentrum als u vanwege een medische noodzaak in het ziekenhuis moet blijven;
  • kraamzorg thuis tot maximaal €2.250, verdeeld over maximaal tien dagen; bij een bevalling in het ziekenhuis wordt het maximale bedrag verminderd met € 225,- voor elke opnamedag.

Voorwaarden:

 • Bent u zwanger op het moment dat u de verzekering aanvraagt? U bent alleen verzekerd voor zwangerschap en bevalling als u uiterlijk vanaf 12 weken voor de verwachte bevallingsdatum verzekerd bent op de DeLuxe-dekking.
 • Kosten voor zwangerschap en bevalling in de eerste 9 maanden van de verzekering worden alleen vergoed als ook uw partner en eventuele kinderen vanaf 12 weken voor de verwachte bevallingsdatum verzekerd zijn op de DeLuxe-dekking.  
 • Uiterlijk 10 weken voor de verwachte bevallingsdatum geeft u het ziekenhuis van uw voorkeur voor goedkeuring door aan de hulpcentrale. Als u besluit te bevallen in een ziekenhuis zonder goedkeuring van de hulpcentrale, vergoeden wij 75% van de kosten van de bevalling.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

Tijdens uw verblijf in het buitenland raakt u na tien maanden zwanger. U bezoekt diverse keren een verloskundige en bevalt met toestemming van de hulpcentrale in het ziekenhuis. Na uw bevalling gaat u met uw kindje naar huis en maakt u vier dagen gebruik van kraamzorg. De totale kosten zijn € 4.500,-. Heeft u de Comfort-dekking en een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 4.000,- vergoed.

U bent drie maanden zwanger en sluit een verzekering af. U bezoekt diverse keren een verloskundige en bevalt met toestemming van de hulpcentrale in het ziekenhuis. Na uw bevalling gaat u met uw kindje naar huis en maakt u vier dagen gebruik van kraamzorg. De totale kosten zijn € 4.500,-. Heeft u de Comfort-dekking een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 2.000,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend. 

Benieuwd naar welke verzekering het beste bij jou past? Bekijk dan ook de voorwaarden voor de Tijdelijk in het Buitenland-verzekering of de Studeren in het buitenland-verzekering.