Ziekenvervoer

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

U krijgt zittend ziekenvervoer vergoed als er sprake is van een medische noodzaak. Het vervoer moet direct voorafgaan aan uw bezoek aan een huisarts, specialist of ziekenhuis.

Wij vergoeden:

  • openbaar vervoer volgens de laagste klasse;
  • de ritprijs bij vervoer per taxi;
  • maximaal € 0,20 per kilometer als u met eigen vervoer reist.

Voor ambulancevervoer gelden andere regels.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U moet voor een nierdialyse vijf keer naar een ziekenhuis dat honderd kilometer van uw woonplaats is gelegen. U reist met een taxi, omdat u te ziek bent om zelf te rijden of om met het openbaar vervoer te gaan. De totale kosten zijn € 400,-. Heeft u een eigen risico van € 250,-? Dan krijgt u € 150,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.