Vruchtbaarheidsbevordering en (voor)onderzoek

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

Het is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft of u de kosten van  vruchtbaarheidsbevordering en (voor)onderzoek vergoed krijgt:

 • Regular-dekking: geen vergoeding;
 • Comfort- en DeLuxe-dekking:
  • U krijgt de kosten vergoed van ovulatie-indicatie (OI) en kunstmatige inseminatie voor eigen partner of donor (KIE/KID);
  • U krijgt drie behandelingen inclusief medicatie vergoed voor IVF of ICSI tot €000,- per behandeling.

U krijgt de behandelingen vergoed als:

 • de vrouw die de (voor)onderzoeken ondergaat jonger dan 43 jaar is;
 • u minimaal twaalf maanden op de Comfort- of DeLuxe-dekking verzekerd bent;
 • er sprake is van primaire kinderloosheid (u kunt zelf geen kinderen krijgen);
 • u vooraf toestemming heeft gekregen van onze medische adviseur;
 • de behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis dat hiervoor geschikt is.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U bent 38 jaar en uit onderzoek is gebleken dat u zelf geen kinderen kunt krijgen. U kiest voor kunstmatige inseminatie. U bent langer dan een jaar bij ons verzekerd op de Comfort-dekking. De kosten zijn €1.775,-. Heeft u een eigen risico van € 500,-, dan krijgt u € 1.275,- vergoed als u vooraf toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.