Transplantatie

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

Transplantatiekosten van de volgende weefsels en organen worden vergoed:

  • beenmerg
  • bot
  • hoornvlies
  • huidweefsel
  • nier
  • hart
  • lever
  • long
  • hart-long
  • nier-alvleesklier

Wij vergoeden de kosten van een transplantatie als u vooraf toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U breekt uw onderbeen. Er wordt een plaat aangebracht in uw been, maar u blijft veel pijn houden. De arts stelt een bottransplantatie voor. Na aftrek van uw eigen risico vergoeden wij de kosten als u vooraf toestemming heeft gekregen van onze medische adviseur.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.