Hulpmiddelen

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

Het is afhankelijk van uw dekking of u de kosten van hulpmiddelen vergoed krijgt:

  • Regular-dekking: geen vergoeding;
  • Comfort- en DeLuxe-dekking: de kosten worden vergoed volgens het Reglement Hulpmiddelen.

U krijgt hulpmiddelen vergoed als u vooraf toestemming heeft gekregen van onze medische adviseur.

Er geldt een andere dekking voor de huur of koop van hulpmiddelen na een ongeval.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

U krijgt tijdens uw verblijf in het buitenland de diagnose diabetes en moet insuline gaan spuiten. U schaft u een insulinepen aan. Deze kost € 175,-. Heeft u de Comfort-dekking en geen eigen risico? Dan krijgt u deze kosten volledig vergoed als u vooraf toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.