Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd of definitief naar het buitenland gaat.

Het is afhankelijk van de dekking die u gekozen heeft of u de kosten van een zwangerschap en bevalling vergoed krijgt:

  • Regular-dekking: de kosten van onvoorziene noodsituaties (waarbij acuut medisch ingrijpen volgens onze medische adviseur noodzakelijk is) worden vergoed;
  • Bent u zwanger op het moment dat u de verzekering aanvraagt? U bent alleen verzekerd voor zwangerschap,bevalling en kraamzorg als u uiterlijk vanaf twaalf weken voor de uitgerekende bevallingsdatum verzekerd bent op de Comfort- of de DeLuxe-dekking. Op verzoek van OOM moet u een zwangerschapsverklaring van een arts kunnen overleggen met de uitgerekende bevallingsdatum.
  • Maakt u kosten voor zwangerschap of bevalling in de eerste negen maanden van de verzekering? Dan worden deze kosten alleen vergoed als ook uw partner en eventuele kinderen uiterlijk vanaf twaalf weken voor de uitgerekende bevallingsdatum verzekerd zijn bij OOM met dezelfde ziektekostendekking (Comfort of DeLuxe) als de zwangere vrouwelijke verzekerde. Dit mag eventueel wel op een ander polisnummer zijn.

Uiterlijk tien weken voor de uitgerekende bevallingsdatum geeft u het ziekenhuis van uw voorkeur voor goedkeuring door aan de alarmcentrale.

Als u besluit te bevallen in een ziekenhuis zonder goedkeuring van de alarmcentrale, vergoeden wij 75% van de kosten van de bevalling.

Bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Heeft u een eigen risico en maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf.

Tijdens uw verblijf in het buitenland raakt u na tien maanden zwanger. U bezoekt diverse keren een verloskundige en bevalt met toestemming van de alarmcentrale in het ziekenhuis. De totale kosten zijn € 1.850,-.  Heeft u de Comfort-dekking en een eigen risico van € 500,-? Dan krijgt u € 1.350,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.