Tandartskosten melden

Als u een tandarts nodig heeft, dan geldt het volgende:

  • Heeft u de OOM Tandartsdekking afgesloten? Dan kunt u zelf een tandarts kiezen.
  • U betaalt de kosten voor de behandeling eerst zelf. U kunt de kosten daarna bij ons declareren via Mijn OOM. Wij maken geen gebruik meer van het papieren declaratieformulier en ontvangen uw declaraties graag digitaal.
  • Als de behandeling is gedekt, dan vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag waarvoor u bent verzekerd.
  • Wij reageren altijd zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller.
  • Is er iets niet goed gegaan? En heeft u een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.