Tandartskosten melden

Als je een tandarts nodig hebt, dan geldt het volgende:

  • Heb je de OOM Tandartsdekking afgesloten? Dan kun je zelf een tandarts kiezen.
  • Je betaalt de kosten voor de behandeling eerst zelf. Je kunt de kosten daarna bij ons declareren via Mijn OOM. Wij maken geen gebruik meer van het papieren declaratieformulier en ontvangen je declaraties graag digitaal.
  • Als de behandeling is gedekt, dan vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag waarvoor je bent verzekerd.
  • Wij reageren altijd zo snel mogelijk. Je krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller.
  • Is er iets niet goed gegaan? En heb je een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.