SOS kosten melden

Repatriëring op medische indicatie

In geval van repatriëring (terugkeer naar Nederland of je land van herkomst) om medische redenen geldt het volgende: 

 • Bel direct met de hulpcentrale (telefoon: +31 (0)70 353 21 35).
 • Als de repatriëring is gedekt, dan regelt de hulpcentrale de terugkeer naar Nederland of je land van herkomst en de betaling.

Vervoer bij overlijden

Als de verzekerde is overleden en naar Nederland of het land van herkomst moet worden vervoerd, dan geldt het volgende:

 • Bel direct met de hulpcentrale (telefoon: +31 (0)70 353 21 35). 
 • Als het vervoer is gedekt, dan regelt de hulpcentrale het vervoer en de betaling.

Opsporing, redding of berging

Bij opsporing, redding of berging van een verzekerde geldt het volgende:

 • Bel direct met de hulpcentrale (telefoon: +31 (0)70 353 21 35). 
 • Stuur de hulpcentrale een schriftelijke verklaring van de officiële instantie die opdracht heeft gegeven voor de opsporing, redding of berging. Vergeet niet je polisnummer te vermelden.
 • Als de opsporing, redding of berging is gedekt, dan zorgt de hulpcentrale voor de betaling.

Waar je verder op moet letten

 • Zorg dat je je polisnummer bij de hand hebt als je met de hulpcentrale belt; je polisnummer vind je in Mijn OOM of staat op je verzekeringspas.
 • Als de kosten zijn gedekt, dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van je eigen risico.
 • Zijn de kosten het gevolg van een ongeval waarbij een andere partij is betrokken? Vul dan ook het Meldingsformulier Ongeval (pdf).
 • Is er iets niet goed gegaan? En heb je een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.