Schade melden reisverzekering

Verlies, diefstal of beschadiging van bagage

Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage geldt het volgende:

  • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de plaatselijke politie. Kan dat niet? Meld de schade dan bij andere bevoegde personen, zoals de reisbegeleiding of hoteldirectie. Raakt uw bagage kwijt of beschadigd tijdens vervoer? Doe dan aangifte bij de vervoerder. Vraag altijd om een schriftelijk bewijs van uw aangifte of melding.
  • Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte. Dat kan telefonisch (+31 (0)70 353 21 25) of per e-mail. Wij kunnen u sneller helpen als u uw polisnummer vermeldt.
  • Meld uw schade in Mijn OOM. Wij maken geen gebruik meer van het papieren declaratieformulier en ontvangen uw declaraties graag digitaal.

Terugkeer vanwege ziekte, overlijden of schade thuis

Als u terug naar huis moet vanwege ziekte of overlijden van een naast familielid of huisgenoot; of als u schade heeft aan uw woning, inboedel of bedrijf, dan geldt het volgende:

  • Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte. Bel daarvoor met de OOM Alarmcentrale op +31 (0)70 353 21 35. Wij kunnen u sneller helpen als u uw polisnummer vermeldt.
  • Als de kosten zijn gedekt, dan regelt de alarmcentrale de terugreis en zorgt voor betaling.
  • Heeft u de terugreis al betaald en zijn de kosten gedekt? Dan kunt u de kosten bij ons declareren in Mijn OOM. Wij maken geen gebruik meer van het papieren declaratieformulier en ontvangen uw declaraties graag digitaal.

Waar u verder op moet letten

  • Zorg dat u uw polisnummer bij de hand heeft als u met de alarmcentrale belt; uw polisnummer vindt u in Mijn OOM of staat op uw verzekeringspas.
  • Als de kosten zijn gedekt, dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van uw eigen risico.
  • Is er iets niet goed gegaan? En heeft u een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.