Schade melden reisverzekering

Verlies, diefstal of beschadiging van bagage

Bij verlies, diefstal of beschadiging van je bagage geldt het volgende:

  • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de plaatselijke politie. Kan dat niet? Meld de schade dan bij andere bevoegde personen, zoals de reisbegeleiding of hoteldirectie. Raakt je bagage kwijt of beschadigd tijdens vervoer? Doe dan aangifte bij de vervoerder. Vraag altijd om een schriftelijk bewijs van je aangifte of melding.
  • Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte. Dat kan telefonisch (+31 (0)70 353 21 25) of per e-mail. Wij kunnen je sneller helpen als je je polisnummer vermeldt.
  • Declareren kan via Mijn OOM. Wij maken geen gebruik meer van het papieren declaratieformulier en ontvangen je declaraties graag digitaal.

Terugkeer vanwege ziekte, overlijden of schade thuis

Als je terug naar huis moet vanwege ziekte of overlijden van een naast familielid of huisgenoot; of als je schade hebt aan je woning, inboedel of bedrijf, dan geldt het volgende:

  • Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte. Bel daarvoor met de ANWB Alarmcentrale op +31 (0)70 353 21 40 . Wij kunnen je sneller helpen als je je polisnummer vermeldt.
  • Als de kosten zijn gedekt, dan regelt de alarmcentrale de terugreis en zorgt voor betaling.
  • Heb je de terugreis al betaald en zijn de kosten gedekt? Dan kun je de kosten bij ons declareren in Mijn OOM. Wij maken geen gebruik meer van het papieren declaratieformulier en ontvangen je declaraties graag digitaal.

Waar je verder op moet letten

  • Zorg dat je je polisnummer bij de hand hebt als je met de hulpcentrale belt; je polisnummer vind je in Mijn OOM of staat op je verzekeringspas.
  • Als de kosten zijn gedekt, dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van je eigen risico.
  • Is er iets niet goed gegaan? En heb je een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.