Geschiedenis

Begonnen als molestverzekeraar in de oorlogsjaren, heeft OOM Verzekeringen zich daarnaast ontwikkeld tot specialist op het gebied van buitenlandverzekeringen en verzwaarde (brand-)risico’s.

Oorlogsjaren

Op 16 juli 1940 richten vijf bestuurders de Onderlinge Oorlogsschadeverzekering Maatschappij op. Doel is om polishouders in staat te stellen collectief het risico op oorlogsschade (molest) te dragen. Anders dan andere onderlinge maatschappijen - die meestal alleen regionaal werken - verzekert ‘de OOM’ in heel Nederland. 

De OOM voorziet in een behoefte en maakt daardoor in de oorlogsjaren een snelle groei door. Al snel komen er afdelingen voor onder andere industriële risico’s, persoonlijke ongevallen, sieraden en binnenschepen. Hoe groter de vrees voor gevechtshandelingen in Nederland, des te groter de vraag naar molestverzekeringen.

Een deel van het werk wordt gedaan door ‘thuiswerkers’, vaak joden of andere onderduikers. Op die manier kunnen zij ondanks hun penibele situatie toch een inkomen verdienen. Met het toenemen van de werkzaamheden wordt ook nieuw personeel aangetrokken. Aan het einde van de oorlog telt de OOM ruim 600 werknemers.

Zoeken naar nieuwe wegen

Na de bevrijding is de verwachting dat de OOM snel zal verdwijnen; aan molestverzekeringen is in vredestijd weinig behoefte, is de gedachte. Maar de afhandeling van de oorlogsschade is complex en het duurt nog tot 1978 voordat de laatste schade aan de rechthebbenden kan worden vergoed.
 
De organisatie blijft dus grotendeels in stand om de oorlogsschade af te handelen. Al snel komt de vraag op of met de aanwezige kennis niet nieuwe inkomsten kunnen worden aangeboord. Daarmee kunnen dan de kosten voor het noodgedwongen aanhouden van de organisatie en het personeel worden gedekt.

De OOM ontplooit initiatieven om het werkterrein te verleggen, maar die zijn niet allemaal even succesvol. In 1961 komt er een nieuwe naam - de Onderlinge Verzekering Maatschappij O.O.M - om aan te geven dat de maatschappij niet langer uitsluitend molestrisico’s verzekert.

Specialistische verzekeraar

Andere initiatieven zijn wél succesvol. Tegen de verwachting in blijft er ook na de oorlog behoefte aan molestverzekeringen. Daarbij wordt het mogelijk om niet alleen dekking af te sluiten voor ‘groot molest’ (schade door bijvoorbeeld oorlog of opstand) maar ook voor ‘klein molest’ (bijvoorbeeld door terrorisme of rellen).

In 1965 begint OOM met een brand-, inbraak- en vandalismeverzekering op onderlinge basis voor moeilijk te verzekeren objecten als frietkramen, strandtenten, kermisattracties, juwelierswinkels en clubhuizen. De belangstelling blijkt groot. OOM is bereid risico’s te accepteren waarvoor deelnemers nergens anders dekking kunnen krijgen.

Het derde succesvolle initiatief is de lancering van een ziektekostenverzekering op onderlinge basis. De verzekering is bedoeld voor mensen die door bijvoorbeeld bestaande kwalen worden gemeden door de reguliere ziektekostenverzekeraars. Deze afdeling gaat in 1978 verder onder de naam “O.O.M.” Onderlinge Ziektekostenverzekering-Maatschappij U.A.

OOM nu

Ongewoon. Voor ons is het gewoon. Dat zit in onze genen, dat is onze oorsprong. Geen gewone verzekeraar, maar een specialist voor ongewone risico’s.  Wij zijn er voor mensen die ongewone risico’s durven nemen en gewoon goed verzekerd willen zijn. Wij zijn OOM. Wij verzekeren ongewoon goed.

Molest, verzwaarde (brand-)risico’s en complementaire ziektekostenverzekeringen zijn nog altijd de pijlers van OOM Verzekeringen. Alleen molest is tegenwoordig nog op onderlinge basis verzekerd. Met de ziektekostenverzekeringen richt OOM Verzekeringen zich nu vrijwel uitsluitend op Nederlanders in het buitenland of buitenlanders die naar Nederland komen. Voor deze doelgroepen bieden wij ook een groot aantal schadeverzekeringen.