Fraudebeleid

Vertrouwen tussen u en ons is belangrijk. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade, wij vertrouwen erop dat u ons correct informeert. Tegen fraude treden wij hard op. Zo houden we de premies voor iedereen betaalbaar.

Wat is fraude?

Fraude betekent dat iemand opzettelijk een prestatie, uitkering of verzekeringsdekking krijgt (of probeert te krijgen) waar geen recht op is. Door fraude kunnen de belangen van OOM Verzekeringen worden geschaad. Voorbeelden van verzekeringsfraude zijn:

 • het niet naar waarheid antwoorden bij de aanvraag van de verzekering;
 • het veranderen van bedragen op nota’s;
 • het overdrijven of dubbel claimen van schade;
 • een afgewezen schade nogmaals opgeven met een andere verklaring.

Wij treden op tegen fraude

Wij voeren een actief beleid om fraude te signaleren, voorkomen en bestrijden. Want we willen niet dat u en andere klanten de dupe worden van oneerlijk gedrag.

Als we denken dat er iets niet klopt, dan onderzoeken we dit. Wij kunnen daarbij uw gegevens verzamelen, vastleggen en onderzoeken. Wij kunnen u om aanvullende informatie en een toelichting vragen. Ook kunnen we een onderzoeksbureau inschakelen om de fraude te onderzoeken.

Stellen wij inderdaad fraude vast, dan kunnen we onder andere besluiten:

 • de schade niet (geheel) te vergoeden of al betaalde schade terug te vorderen;
 • de verzekeringsovereenkomst te wijzigen;
 • de verzekering niet te accepteren of de lopende verzekering(en) op te zeggen;
 • civielrechtelijke maatregelen te nemen, zoals aansprakelijkstelling;
 • onderzoekskosten te verhalen;
 • een waarschuwing te geven (inclusief verscherpte controles);
 • aangifte te doen bij autoriteiten, zoals de politie;
 • het incident vast te leggen in interne of externe frauderegisters.

 

Wij maken altijd een zorgvuldige afweging voordat wij een maatregel nemen, overeenkomstig het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit (pdf). De betrokkene krijgt bericht over ons standpunt en welke maatregelen wij nemen. In dat geval kan de betrokkene inzage vragen of bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen. Om de identiteit te controleren van de betrokkenen en om te voorkomen dat onbevoegden kennis nemen van de gegevens vragen wij u om een kopie ID-bewijs bij uw verzoek. Wilt u daarbij het Burgerservicenummer en de pasfoto op de kopie ID-bewijs onleesbaar maken? Na controle van de identiteit verwijderen wij het kopie ID-bewijs.

Gegevensuitwisseling

Om fraude tegen te gaan, kunnen wij gegevens vastleggen of opvragen in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Stichting CIS beheert gegevens van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Wij raadplegen en leggen alleen gegevens vast als daar aanleiding toe is.

OOM Verzekeringen houdt zich in het kader van fraude- en criminaliteitsbeheersing aan de regels op het gebied van privacy. Belangrijk hierbij zijn de Algemene Verordening Gegevensverwerking, het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, het Protocol Incidentenwaarschuwingssyteem Financiële Instellingen en Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

Meer weten?

Voor wederzijds vertrouwen is het belangrijk dat u en OOM Verzekeringen elkaar correct, tijdig en duidelijk informeren. Vindt u dat wij verwachtingen hebben gewekt die we niet waarmaken? Stuur dan een e-mail t.a.v. ‘Speciale Zaken’. U kunt hier ook terecht als u suggesties heeft voor verbetering van ons fraudebeleid of als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met fraude.