Overige vragen

Overige vragen

Vaak kan OOM Verzekeringen u een oplossing bieden. Neem voor meer informatie contact op met OOM Verzekeringen op + 31 (0)70 353 21 00 of via info@oomverzekeringen.nl

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering 
Gekozen kan worden uit een eigen risico van €0,- €250,-, €500,- of €1.000,- per verzekerde per jaar (of indien korter per verzekerde periode).

OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance
Gekozen kan worden uit een eigen risico van €0,- of €150,- per verzekerde per jaar (of indien korter per verzekerde periode).

OOM Schengen Visitor-verzekering
Voor verzekerden t/m 69 jaar is het eigen risico €75,-. Voor verzekerden van 70 t/m 79 jaar €150,- per persoon voor de verzekerde periode. Voor 80 jaar en ouder is het eigen risico €300,-. U kunt dit eigen risico niet afkopen.

OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Het eigen risico is €250,- per persoon voor de verzekerde periode. U kunt dit eigen risico niet afkopen.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
Ja, alle buitenlandverzekeringen zijn los verkrijgbaar.

Er is één uitzondering. De ziektekostenverzekering is al inclusief de SOS-verzekering. Daarom kan de SOS-verzekering niet afgesloten worden in combinatie met een ziektekostenverzekering.

OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance

Ja, dit kan. Wel krijgt u altijd een SOS-verzekering. U kunt daarnaast kiezen voor een ziektekostenverzekering en voor een Schadepakket. Deze verzekeringen zijn los te sluiten. Het Schadepakket bestaat uit vijf verzekeringen, die weer niet apart te sluiten zijn.

Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is degene die het verzekeringscontract sluit. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Een verzekeringnemer kan zelf ook verzekerde zijn, maar dat hoeft niet.

Verzekerde
Een verzekerde is degene van wie het belang is verzekerd. Bij een ziektekostenverzekering zijn dit bijvoorbeeld de personen die kosten kunnen declareren. Bij een aansprakelijkheidsverzekering is het degene van wie de aansprakelijkheid is verzekerd.

Een paar voorbeelden om het te verduidelijken:

Gezin
De vader van een gezin met twee kinderen vraagt een ziektekostenverzekering aan voor zichzelf, zijn vrouw en de twee kinderen. Omdat de vader de aanvraag doet, is hij verzekeringnemer maar zelf ook verzekerde. Ook zijn vrouw en twee kinderen zijn verzekerd.

Bezoek
Henk Quaadvlieg haalt zijn moeder van 85 jaar uit Suriname naar Nederland. Om een visum te krijgen heeft zijn moeder een ziektekostenverzekering nodig. Henk sluit deze verzekering in Nederland voor haar. Henk is dan verzekeringnemer maar de verzekerde is zijn moeder. Henk zelf is geen verzekerde op deze verzekering.

Au pair
De familie Jansen wil een au pair uit Thailand naar Nederland halen. De moeder van het gezin, Sanne Jansen, sluit een ziektekostenverzekering voor de au pair in Nederland. Mevrouw Jansen is verzekeringnemer maar de au pair is de verzekerde.

Studenten
Edwin Jansen is 17 jaar en gaat een jaar in Australië studeren. Zijn vader sluit een ziektekostenverzekering voor hem af. Edwin is verzekerde en zijn vader is verzekeringnemer.

OOM Tijdelijk in het buitenland-verzekering met Light-dekking

OOM Schengen Visitor-verzekering
OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Op deze verzekeringen bestaat gedurende de gehele looptijd van de verzekering geen aanspraak op vergoeding van kosten die verband houden met zwangerschap.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering met Regular-dekking
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering met Regular-dekking

De kosten van zwangerschap en bevalling worden niet vergoed, tenzij er sprake is van een onvoorziene noodsituatie die acuut medisch ingrijpen noodzakelijk maakt. Neemt u in dit geval contact op met de OOM Alarmcentrale or OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent). Of er sprake is van een vergoeding wordt beoordeeld door de alarmcentrale, eventueel na overleg met de medisch adviseur van de maatschappij.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering met Comfort-dekking
In de eerste negen maanden na de ingangsdatum van de verzekering
Gedurende de eerste negen maanden van de verzekering worden de kosten van zwangerschap, bevalling en kraamzorg niet vergoed, tenzij er sprake is van een onvoorziene noodsituatie die acuut ingrijpen noodzakelijk maakt. Neemt u in dit geval contact op met de OOM Alarmcentrale. Of er sprake is van vergoeding wordt beoordeeld door de OOM Alarmcentrale, eventueel na overleg met de medisch adviseur van de maatschappij.

Vanaf de tiende maand na de ingangsdatum van de verzekering

 • De kosten van zwangerschap en bevalling (ongeacht of de bevalling op medische indicatie in een ziekenhuis plaatsvindt, of poliklinisch of thuis) worden na de eerste negen maanden van de verzekering volledig vergoed.
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 1.500,- gedurende maximaal tien dagen mits deze kosten gemaakt worden na de eerste tien maanden van de verzekering. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 150,- in mindering gebracht.

Meld uw zwangerschap zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de OOM Alarmcentrale of OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent).

OOM Wonen in het Buitenland-verzekering met Comfort-dekking 
In de eerste negen maanden na de ingangsdatum van de verzekering

 • De kosten van zwangerschap en bevalling (ongeacht of de bevalling op medische indicatie in een ziekenhuis plaatsvindt, of poliklinisch of thuis) worden in de eerste negen maanden van de verzekering vergoed met een maximum van € 2500,-
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 1.500,- gedurende maximaal tien dagen mits deze kosten gemaakt worden in de eerste negen maanden van de verzekering. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 150,- in mindering gebracht. De vergoeding van kraamzorg telt ook mee voor de maximale vergoeding van € 2500,- voor zwangerschap en bevalling in de eerste negen maanden van de verzekering.

Vanaf de tiende maand na de ingangsdatum van de verzekering

 • De kosten van zwangerschap en bevalling (ongeacht of de bevalling op medische indicatie in een ziekenhuis plaatsvindt, of poliklinisch of thuis) worden volledig vergoed.
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 1.500,- gedurende maximaal tien dagen mits deze kosten gemaakt worden in de eerste negen maanden van de verzekering. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 150,- in mindering gebracht.

Meld uw zwangerschap zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de OOM Alarmcentrale of OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent).

OOM Wonen in het Buitenland-verzekering met DeLuxe-dekking

In de eerste negen maanden na de ingangsdatum van de verzekering

 • De kosten van zwangerschap en bevalling (ongeacht of de bevalling op medische indicatie in een ziekenhuis plaatsvindt, of poliklinisch of thuis) worden in de eerste negen maanden van de verzekering vergoed met een maximum van € 6000,-
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 2.250,- gedurende maximaal 10 dagen mits deze kosten gemaakt worden na de eerste 12 maanden van de verzekering. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 225,- in mindering gebracht. De vergoeding voor kraamzorg telt ook mee voor de maximale vergoeding van € 6000,- voor zwangerschap en bevalling in de eerste negen maanden van de verzekering.

Vanaf de tiende maand na de ingangsdatum van de verzekering

 • De kosten van zwangerschap en bevalling (ongeacht of de bevalling op medische indicatie in een ziekenhuis plaatsvindt, of poliklinisch of thuis) worden volledig vergoed.
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 2.250,- gedurende maximaal tien dagen. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 225,- in mindering gebracht.

Meld uw zwangerschap zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de OOM Alarmcentrale of OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent).


OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance
Meld uw zwangerschap zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de OOM Alarmcentrale of OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent).

 • Binnen de standaarddekking vergoeden we de kosten van zwangerschap en bevalling tot aan een maximum bedrag van € 4.000,-. Is er sprake van een onvoorziene noodsituaties naar de mening van onze medisch adviseur, dan worden de kosten volledig vergoed. U kunt ook kiezen voor de uitgebreide dekking dan is de vergoeding voor zwangerschap en bevalling kostprijs. Let wel op: een zwangerschap die op de ingangsdatum van de verzekering bestaat zullen we niet vergoeden.
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 1.500,- gedurende maximaal tien dagen. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 150,- in mindering gebracht.

Ja dat kan, maar er is wel sprake van maatwerk. Neem voor meer informatie en eventueel direct afsluiten contact op met OOM Verzekeringen op + 31 (0)70 353 21 00 of via info@oomverzekeringen.nl.

EHIC staat voor European Health Insurance Card. Als u een Nederlandse basisverzekering heeft, kunt u met deze pas aantonen dat u verzekerd bent voor Ziektekosten in Nederland.

Onze ziektekostenverzekeringen zijn geen basisverzekering. Het is een particuliere ziektekostenverzekering. U ontvangt daarom geen EHIC pas.

Bij onze verzekeringen voor Nederlanders in het buitenland krijgt u van ons een verzekeringspas met daarop vermeld uw polisnummer, het telefoonnummer van de OOM alarmcentrale en andere belangrijke gegevens. Dit is dus geen EHIC kaart.

Als u medische kosten maakt in het buitenland moet u die kosten in principe altijd eerst zelf betalen. U kunt daarna de gemaakte medische kosten declareren bij OOM Verzekeringen. Behalve als u in de Verenigde Staten bent verzekerd, dan loopt afhandeling vaak onze alarmcentrale OOM Assistance USA.

Op www.ehic.nl vindt u meer informatie over EHIC.

Als de verzekering nog niet is ingegaan dan kan het altijd.

Als de verzekering al wel is ingegaan dan kan het alleen als:

 • er een plicht voor de basisverzekering is ontstaan, bijvoorbeeld bij het afgeven van een verblijfsvergunning. De verzekering wordt vanaf dat moment gestopt.
 • er geen visum is verleend, de verzekering wordt dan geannuleerd
 • verzekerde tussentijds is overleden (beëindiging per dag na overlijden)

U krijgt eventueel teveel betaalde premie dan terug.

Bij de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is er nog een vierde mogelijkheid, namelijk als:

 • een reguliere verblijfsvergunning wordt geweigerd en verzekerde het dekkingsgebied heeft verlaten.

Deze vierde mogelijkheid geldt niet als u een OOM Schengen Visitor-verzekering heeft afgesloten.

Klanttevredenheid

Elk jaar houdt OOM Verzekeringen volgens vastgestelde normen een klanttevredenheidsonderzoek. Andere verzekeraars doen dat ook. Zo kunt u de prestaties van verzekeraars met elkaar vergelijken. Bekijk het

Klanttevredenheidsonderzoek Buitenland 2016 (pdf) of het
Klanttevredenheidsonderzoek Brand 2016 (pdf)

OOM Verzekeringen voert een actief Fraudebeleid om fraude te signaleren, voorkomen en bestrijden. Op die manier voorkomen we dat u en andere klanten de dupe worden van oneerlijk gedrag.

Vragen per product

Lees meer over de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering,

bekijk de veelgestelde vragen van deze verzekering

of neem contact met ons op.

Lees meer over de OOM Wonen in het Buitenland verzekering,

bekijk de veelgestelde vragen van deze verzekering

of neem contact met ons op.

Lees meer over de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering,

bekijk de veelgestelde vragen van deze verzekering

of neem contact met ons op.

Lees meer over de OOM Schengen Visitor-verzekering,

bekijk de veelgestelde vragen van deze verzekering

of neem contact met ons op. 

Lees meer over de OOM Voorlopig Verblijf Nederland verzekering,

bekijk de veelgestelde vragen van deze verzekering

of neem contact met ons op.

Lees meer over de OOM Studying in the Netherlands Insurance,

bekijk de veel gestelde vragen van deze verzekering

of neem contact met ons op.

Lees meer over brandverzekeringen

of neem contact met ons op.