Zorgverzekering in Australië

Verblijft u in Australië? Dan hangt het van uw persoonlijke situatie of hoe u verzekerd bent voor ziektekosten.

Wij stellen deze informatie met zorg samen. Maar de regels zijn ingewikkeld en veranderen nogal eens. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze informatie juist en volledig is. Daarom raden wij aan altijd te informeren welke regels voor u van toepassing zijn.

Kijk voor meer informatie op de site van het Australische ministerie van Volksgezondheid (in Engels).

Hoe is de zorg in Australië geregeld?

Australië heeft een door de overheid betaald stelsel voor medische zorg onder de naam Medicare. De verzekering wordt betaald uit een belastingtoeslag (medicare levy) en de algemene middelen van de Australische federale overheid.

Lage inkomens hoeven geen belastingtoeslag te betalen. Mensen met een hoog inkomen die geen particuliere verzekering hebben, betalen juist een hogere toeslag.

Naast Medicare is er dekking voor de kosten van de meeste medicijnen (Pharmaceutical Benefits Scheme).

Hoe kunnen buitenlanders zich verzekeren?

Verblijft u in Australië met een permanente verblijfsvergunning (permanent resident permit)? Dan valt u onder Medicare.

Medicare is eveneens toegankelijk voor Nederlandse studenten die met een studentenvisum naar Australië komen. Daarnaast moeten zij verplicht een OSHC (Overseas Student Health Cover) afsluiten. Dat kan bijvoorbeeld via de onderwijsinstelling in Australië. Kijk voor meer informatie op de site van het Australische ministerie van Volksgezondheid (Engels).

Voor reizigers uit een beperkt aantal landen - waaronder Nederland - geldt dat zij ook bij kort verblijf in Australië beperkt in aanmerking komen voor Medicare.

Hoe kan ik Medicare aanvragen?

Als u een permanente verblijfsvergunning heeft, moet u zich na aankomst in Australië melden bij een Medicare kantoor. Het verwerken van uw aanvraag duurt ongeveer tien dagen.

Verblijft u slechts tijdelijk in Australië? Dan heeft u een European Health Insurance Card (EHIC) nodig om beperkt in aanmerking te komen voor Medicare. Deze kaart kunt u aanvragen bij EHIC of uw Nederlandse zorgverzekeraar. Ook dan moet u zich na aankomst melden bij een Medicare kantoor.

Wat vergoedt Medicare?

Buitenlanders in Australië met een permanente verblijfsvergunning komen in aanmerking voor:

 • gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van medische zorg door bijvoorbeeld een huisarts of specialist;
 • gratis behandeling en verblijf in een openbaar ziekenhuis;
 • gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten voor bepaalde medicijnen.

Verblijft u slechts tijdelijk in Australië? Dan komt u alleen in aanmerking voor Medicare als er sprake is van een medisch noodzakelijke behandeling. Dat wil zeggen dat uw kwaal of klacht in Australië is ontstaan én de behandeling niet kan worden uitgesteld tot u weer in Nederland bent.

Waar moet ik op letten?

Medicare is géén vervanging voor een reisverzekering met medische dekking (of een aanvullende zorgverzekering). Vooral  voor reizigers die zonder permanente verblijfsvergunning  in Australië verblijven, is de dekking zeer beperkt. Daarnaast is het verstandig om met het volgende rekening te houden:

 • U krijgt geen vergoeding voor behandeling en verblijf in een particulier ziekenhuis, of als particuliere patiënt in een openbaar ziekenhuis;
 • Uitgesloten van Medicare zijn onder andere: kraamzorg, ambulancevervoer, tandarts, fysiotherapie, protheses, brillen, contactlenzen en gehoorapparaten.
 • Medicare vergoedt alleen medische zorg in Australië en een beperkt aantal landen daarbuiten; reist u buiten Australië, dan is de kans groot dat u niet verzekerd bent.

Wat dekt de Nederlandse basisverzekering?

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u tijdens uw verblijf in Australië verplicht verzekerd blijft op uw Nederlandse basisverzekering.

De Nederlandse basisverzekering vergoedt spoedeisende hulp in de hele wereld. Maar u krijgt nooit meer vergoed dan wat de behandeling in Nederland kost. Het kan dus zijn dat u moet bijbetalen als u in een land verblijft waar de medische zorg duur is, zoals Australië.

Repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie vanwege een ziekte of ongeval is niet gedekt op de Nederlandse basisverzekering.

Welke oplossing biedt OOM Verzekeringen?

OOM Verzekeringen is specialist op het gebied van medische verzekeringen voor langdurig verblijf in het buitenland. Onze verzekeringen bieden uitkomst als u niet meer in aanmerking komt voor de Nederlandse basisverzekering. Ook kunnen onze verzekeringen een aanvulling zijn, bijvoorbeeld voor kosten die niet onder de Nederlandse basisverzekering of Medicare vallen.

Wij bieden:

 • keuze uit meerdere dekkingsniveaus;
 • flexibele looptijden;
 • 24/7 toegang tot de Nederlandstalige alarmcentrale;
 • aantrekkelijke korting als u ook de Nederlandse basisverzekering heeft;
 • aanvullende dekkingen, bijvoorbeeld voor inboedel, aansprakelijkheid en ongevallen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!

 

Datum laatste wijziging: 13-9-2016