Voortbestaan Obamacare onzeker

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het voorstel van president Trump om de verplichte zorgverzekering (‘Obamacare’) af te schaffen. De Senaat moet zich nog over het voorstel buigen.

Hoe is het nu geregeld?

Onder de toenmalige president Obama is in 2013 de Patient Protection and Affordable Care Act (‘Obamacare’) ingevoerd. Daarin staat dat Amerikanen verplicht een zorgverzekering moeten afsluiten én dat zorgverzekeraars een acceptatieplicht hebben. Zij mogen dus niemand weigeren vanwege bijvoorbeeld leeftijd of bestaande kwalen.

Waarom wil president Trump Obamacare afschaffen?

Afschaffing en vervanging (repeal and replace) van Obamacare was een van de speerpunten van president Trumps verkiezingscampagne. De kritiek van vooral Republikeinse kant is dat Obamacare te duur en ingewikkeld is. President Trump wil daarom een soberder zorgstelsel met minder verplichtingen voor consumenten en verzekeraars. Voorstanders van Obamacare wijzen op de forse daling van het aantal Amerikanen zonder zorgverzekering sinds de invoering van de wet.

Wat gaat er nu gebeuren?

De vervanging van Obamacare moet nog door de Senaat. Het is niet zeker dat Trumps voorstel daar een meerderheid haalt; de Democraten zijn tegen en sommige Republikeinen hebben aangegeven dat ze het voorstel willen wijzigen. Voorlopig is dus onzeker wat er met Obamacare gaat gebeuren.

Wat doet OOM Verzekeringen?

Na de invoering van Obamacare hebben wij stappen gezet om onze verzekeringen Obamacare-proof te maken. Maar inmiddels ligt de situatie anders. Door de verkiezing van Trump ligt het niet voor de hand dat Obamacare in de huidige vorm blijft bestaan. Daarom hebben wij recent besloten  om niet langer te streven naar het Obamacare-proof maken van onze verzekeringen.

Wat betekent dat voor u?

Als u in de Verenigde Staten woont of werkt, is de kans groot dat u onder de regels van Obamacare valt. Verblijft u in de VS en bent u bij ons verzekerd voor ziektekosten? Dan kan het zijn dat u een boete krijgt opgelegd door de Amerikaanse autoriteiten. Wij hebben echter begrepen dat de regering Trump vanaf het belastingjaar 2017 geen boetes meer zal opleggen. 

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij informeren u op deze pagina als daar aanleiding toe is. Voor vragen kunt u ook bij ons terecht.

 

Deze informatie is aangepast op: 27-02-2018.