Veelgestelde vragen

Kosten declareren

Ziektekosten en tandartskosten kunt u online declareren via Mijn OOM. U kunt ook een declaratieformulier downloaden. Print het formulier uit en stuur het ingevuld naar ons op. U vindt ons adres bovenaan het formulier.

Wilt u een declaratieformulier downloaden? Kies uw verzekering:

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
OOM Studeren in het Buitenland-verzekering
OOM Young Global Traveler-verzekering
OOM Schengen Visitor-verzekering
OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
OOM Studying in the Netherlands Insurance

Premie betalen

U kunt gebruikmaken van de onderstaande gegevens:

 • IBAN: NL91ABNA0511615140
 • BIC: ABNANL2A
 • Rekeninghouder: OOM Holding N.V., Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk, Nederland
 • Bank: ABN-AMRO Bank, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam, Nederland
 • Omschrijving: gebruik hiervoor het polisnummer of het aanvraagnummer van uw verzekering

IBAN betekent International Bank Account Number. De banken hebben de bankrekeningnummers in de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco omgezet naar een internationaal rekeningnummer, het IBAN. Dit maakt internationale betalingen eenvoudiger.

Weet u niet wat uw IBAN is?
Uw IBAN is uw huidige bankrekeningnummer met een code ervoor. U vindt hem op het rekeningoverzicht van uw bank.
Ja, u kunt bij alle verzekeringen (met uitzondering van de OOM Combinatiepolis) ook met Mastercard/VISA of PayPal betalen.
Ja dat is mogelijk. Als u zelf de premie overboekt, kunt u niet per maand of kwartaal betalen. Alleen betaling per half jaar en per jaar is mogelijk.
Als zelf overboeken mogelijk is, kunt u onderstaande gegevens gebruiken:

 • IBAN: NL91ABNA0511615140
 • BIC: ABNANL2A
 • Rekeninghouder: OOM Holding N.V., Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk, Nederland
 • Bank: ABN-AMRO Bank, Postbus 283, 1000 EA Amsterdam, Nederland
 • Omschrijving: gebruik hiervoor het polisnummer of het aanvraagnummer van uw verzekering

Banken brengen overigens wel kosten in rekening voor dit soort transacties.

Let op: Voor de OOM Schengen Visitor-verzekering kunt u niet in termijnen betalen.
Ja, sinds februari 2014 is dit mogelijk. De banken hebben de bankrekeningnummers in de Europese Unie en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco namelijk omgezet naar een internationaal rekeningnummer, het IBAN (International Bank Account Number).

Een van de voordelen hiervan is dat u vanaf elke Europese bankrekening met automatische incasso kunt betalen. Wilt u hiervan gebruikmaken? Download dan een machtigingsformulier en stuur dit naar ons op.

Let op: de invoering van de IBAN is in enkele landen uitgesteld, omdat niet alle banken en ondernemingen er klaar voor waren. Uw bank kan u vertellen of automatische incasso door OOM van uw IBAN mogelijk is.
OOM Schengen Visitor-verzekering
U moet de gehele premie vooraf betalen. Het is niet mogelijk in termijnen te betalen.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering / OOM Studeren in het Buitenland-verzekering / OOM Studying in the Netherlands Insurance / OOM Voorlopig Verblijf in Nederland-verzekering
Er kan gekozen worden uit vijf betaalperiodes, OOM Verzekeringen kent geen premietoeslag voor betalen in termijnen:
 • ineens betalen voor de gehele verzekerde periode (niet mogelijk voor de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering)
 • per jaar
 • per half jaar
 • per kwartaal
 • per maand

U kunt niet per maand- of kwartaal betalen als u voor de betaalwijze van 'zelf overboeken' kiest.

Gegevens wijzigen

U kunt een schriftelijk verzoek tot wijziging van de verzekering op één van de volgende manieren aan ons sturen:

 • per e-mail naar info@oomverzekeringen.nl
 • per brief naar OOM Verzekeringen, Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk ZH, Nederland
 • per fax naar OOM Verzekeringen, +31 (0)70 360 18 73

Wijzigingen kunnen niet telefonisch worden doorgegeven. Bekijk onze reactietermijnen.

Iemand meeverzekeren

Dit hangt af van de verzekering die u heeft afgesloten.

OOM Schengen Visitor-verzekering / OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Nee, u kunt geen verzekerde bijschrijven op uw verzekering. Wel kunt u een eigen verzekering aanvragen voor de betreffende persoon.

OOM Studeren in het Buitenland-verzekering / OOM Studying in the Netherlands Insurance / Young Global Traveler-verzekering
Nee, u kunt geen verzekerde bijschrijven op uw verzekering. Wel kunt u een eigen verzekering aanvragen voor de betreffende persoon. Een uitzondering geldt voor pasgeboren baby’s. Voor kinderen geboren tijdens de verzekeringsduur van de moeder of vader geldt dat zij zonder gezondheidsverklaring een verzekering kunnen afsluiten. Het kind moet dan wel binnen 1 maand na de geboorte schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) zijn aangemeld.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
Kinderen
Als een van de ouders al bij OOM Verzekeringen is verzekerd kunnen kinderen die geboren worden tijdens de verzekeringsduur van moeder of vader, zonder gezondheidsverklaring worden bijgeschreven op de polis van de moeder of vader. Wel moeten kinderen binnen 1 maand na de geboorte schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) zijn aangemeld.

Oudere kinderen en kinderen die na 1 maand na de geboorte aangemeld worden kunt u via het online aanvraagformulier bijschrijven op een bestaande polis. De nieuwe aanvraag en de nieuwe gezondheidsverklaring worden dan beoordeeld. Vermeld in het vak Mededelingen dat het om een bijschrijving op een bestaande polis gaat en vermeld het polisnummer.

Partner of andere reisgenoten
Een partner of een andere reisgenoot kan met het online aanvraagformulier bijgeschreven worden op de bestaande polis. Wel gelden de normale acceptatierichtlijnen (inclusief een beoordeling van het gezondheidsrisico). Vermeld in het vak Mededelingen dat het om een bijschrijving op een bestaande polis gaat en vermeld het polisnummer.
OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering / OOM Studeren in het Buitenland-verzekering / OOM Studying in the Netherlands Insurance / (Young) Global Traveler-verzekering
Als de vader of moeder een van bovenstaande verzekeringen heeft, geldt dat kinderen die binnen een maand na de geboorte bij de maatschappij zijn aangemeld (mag via e-mail), vanaf de geboorte meeverzekerd worden, ongeacht eventuele aangeboren ziekten of afwijkingen. In dit geval worden de kosten, voor zover ze onder de dekking van de verzekering vallen, vergoed.

Als kinderen niet binnen een maand na de geboorte zijn aangemeld, zijn ze niet automatisch meeverzekerd. Er moet dan een aparte aanvraag voor het kind ingevuld worden. Dit kan via een wijzigingsformulier dat u kunt opvragen bij OOM. In dat geval wordt de normale acceptatieprocedure doorlopen en vindt er een beoordeling van het gezondheidsrisico plaats. Vermeld in het vak Mededelingen dat het om een bijschrijving op een bestaande polis gaat. Vergeet niet om het bestaande polisnummer te vermelden.

Bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering / OOM Studying Abroad / OOM Studying in the Netherlands Insurance wordt het kind bijgeschreven op de polis van de moeder of vader. Bij de Young Global Traveler-verzekering krijgt het kind een eigen polis(nummer). In beide gevallen krijgt het kind dezelfde dekking als de moeder of vader. Er is 1 uitzondering: als u, als ouder, de Light-dekking heeft, krijgt uw kindje de Regular-dekking.

OOM Schengen Visitor-verzekering
Uw kind wordt niet meeverzekerd op uw verzekering. U kunt een nieuwe verzekering online aanvragen voor uw kind. Wanneer al bekend is dat uw kind opgenomen wordt of is in een ziekenhuis dan wordt de verzekering niet geaccepteerd. Als de verzekering wel wordt geaccepteerd, dan worden medisch noodzakelijke kosten vergoed, tenzij er sprake is van één van de uitsluitingen, waaronder een uitsluiting voor kosten van bestaande kwalen / klachten aanwezig op of voor de ingangsdatum van de verzekering.

OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Uw kind wordt niet meeverzekerd op uw verzekering. U kunt een nieuwe verzekering online aanvragen voor uw kind. In dat geval wordt de normale acceptatieprocedure doorlopen en vindt er een beoordeling van het gezondheidsrisico plaats.

Verzekering verlengen of opzeggen

Dit is afhankelijk van de verzekering die u heeft.

OOM Schengen Visitor-verzekering
Nee, het is niet mogelijk een OOM Schengen Visitor-verzekering te verlengen. Wel kan een nieuwe verzekering worden aangevraagd.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering
Ja, u kunt deze verzekeringen eenmalig met maximaal twee maanden verlengen. Lees meer over het verlengen van dit product.
Of bekijk hier de overige vragen van de OOM Tijdelijk in het buitenland-verzekering.

OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
Deze verzekering heeft al een ongelimiteerde verzekeringsperiode. Verlenging is dus niet mogelijk.

OOM Studeren in het Buitenland-verzekering / OOM Studying in the Netherlands Insurance
Ja, u kunt de OOM Studeren in het Buitenland-verzekering en de OOM Studying in the Netherlands Insurance éénmalig met maximaal twee maanden verlengen. De maximale looptijd van vijf jaar mag door de verlenging niet overschreden worden.
Het is niet mogelijk om de verzekering voor meer dan twee maanden te verlengen. U kunt dan wel een nieuwe verzekering aanvragen. De nieuwe aanvraag en de nieuwe gezondheidsverklaring worden dan opnieuw beoordeeld. Neem de verzekeringsperiode niet te kort als u nog niet weet hoe lang u de verzekering nodig heeft. Wanneer u eerder terugkeert, kunt u de verzekering eenvoudig opzeggen met teruggave van de te veel betaalde premie.

OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Nee, het is niet mogelijk een OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering te verlengen. Neem daarom de verzekerde periode niet te kort. U kunt wel altijd een nieuwe verzekering aanvragen. De nieuwe aanvraag en de nieuwe gezondheidsverklaring worden dan opnieuw beoordeeld.

Dit is afhankelijk van de verzekering die u heeft.

OOM Schengen Visitor-verzekering
U kunt de verzekering eerder opzeggen als uw visumaanvraag wordt afgewezen (stuur een kopie mee). U krijgt al betaalde premie terug. Stuur ons een e-mail met uw polisnummer en het bankrekeningnummer waarop u de premie teruggestort wilt krijgen.

OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
U kunt de verzekering eerder opzeggen als:

 • uw visumaanvraag of aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen (stuur een kopie mee);
 • u een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt (stuur een kopie mee);
 • u verplicht de Nederlandse basisverzekering moet afsluiten (stuur een kopie mee).

U krijgt al betaalde premie terug. Stuur ons een e-mail met uw polisnummer en het bankrekeningnummer waarop u de premie teruggestort wilt krijgen.

OOM Studying in the Netherlands Insurance/OOM Studeren in het Buitenland-verzekering/ OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering/OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
U kunt uw verzekering op elk moment opzeggen. Dat kan via Mijn OOM of stuur ons een e-mail. Vermeld uw polisnummer en het bankrekeningnummer waarop u de premie teruggestort wilt krijgen. Wij beëindigen uw verzekering op de datum waarop wij uw verzoek ontvangen.

Heeft u al premie betaald voor de periode na de beëindigingsdatum? Dan krijgt u die van ons terug. U kunt de verzekering niet met terugwerkende kracht opzeggen.

Ik krijg bezoek uit het buitenland / Ik zoek een verzekering voor het Schengenvisum of MVV-visum

Ja, zowel de OOM Schengen Visitor- als de OOM Voorlopig Verblijf Nederland- als de OOM Studying in the Netherlands Ziektekostenverzekering voldoen aan alle eisen voor een Schengenvisum / MVV-visum. De eisen zijn:
 • Geldig voor het hele Schengengebied
 • Geldig voor de gehele duur van het verblijf.
 • Dekking voor dringende medische zorg.
 • Dekking voor repatriëring om medische redenen.
 • Minimale dekking van € 30.000,-.


De OOM Schengen Visitor-verzekering en de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering hebben zelfs een dekking van € 500.000 voor de verzekerde periode. De OOM Studying in the Netherlands Insurance heeft ongelimiteerde dekking.

Ook vindt u meer informatie op de website van de IND.
De OOM Schengen Visitor-verzekering is een medische verzekering, bedoeld voor mensen die tijdelijk in Nederland verblijven, bijvoorbeeld op bezoek of op doorreis. Bij deze verzekering zijn alle bestaande kwalen en klachten waaraan verzekerde lijdt of op voor de ingangsdatum uitgesloten van dekking. De looptijd is maximaal 6 maanden (voor personen van 80 jaar en ouder is de looptijd maximaal 3 maanden). De verzekeringnemer mag elke nationaliteit hebben.

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een ziektekostenverzekering, bedoeld voor mensen die in Nederland komen wonen, in afwachting van een definitieve verblijfsvergunning (vaak met een machtiging voorlopig verblijf). Er vindt een acceptatiebeoordeling plaats, waarbij ook een gezondheidsverklaring beoordeeld wordt. Ook kunt u ook een tandartsdekking aanvragen. De looptijd is maximaal 12 maanden. De verzekering kan aangevraagd worden voor mensen t/m 69 jaar. De verzekeringnemer moet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Bij beide verzekeringen kunt u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Ja, er zijn twee manieren:

 • Als u gebruik maakt van iDEAL, creditcard of PayPal, dan kunt u via onze website uw gegevens invoeren, de premie betalen en binnen een uur de polis uitprinten. Ga daarvoor naar OOM Schengen Visitor-verzekering online aanvragen.

 • U kunt bij een van onze gecertificeerde tussenpersonen binnen hun openingstijden een polis afsluiten. U krijgt na betaling de polis direct mee, zodat u hiermee bijvoorbeeld meteen een visum kunt aanvragen. U kunt ons een e-mail sturen voor de dichtstbijzijnde gecertificeerde tussenpersoon. Bellen kan natuurlijk ook +31 (0)70 353 21 00.
Nee, dat kan niet. U kunt de premie alleen in een keer betalen. U betaalt de hele premie voor de gehele periode in een keer vooruit.
U mag de ingangsdatum van de verzekering verschuiven naar een latere datum. OOM Verzekeringen moet dan vóór de huidige ingangsdatum in bezit zijn van uw schriftelijke verzoek (mag ook via e-mail). Zodra de verzekering is ingegaan, kan de ingangsdatum niet meer verschoven worden.
Ja, wanneer een visum wordt geweigerd, is het mogelijk de verzekering te beëindigen met teruggave van de al betaalde premie. U kunt een schriftelijk verzoek (mag ook via e-mail) tot beëindiging van de verzekering richten aan OOM Verzekeringen. Vermeld ook uw bankrekeningnummer in uw e-mail.

Stuur een kopie of scan van de afwijzingsbrief van de ambassade/het consulaat mee. Als de polis al is opgemaakt, vindt er mogelijk aftrek van kosten plaats.

Let op: Annuleren voor de ingangsdatum kan altijd, u krijgt dan restitutie van de premie.
Ja dat kan. Zodra een verblijfsvergunning is afgegeven ontstaat er een verzekeringsplicht voor de basisverzekering. U kunt een schriftelijk verzoek tot beëindiging van de verzekering richten aan OOM Verzekeringen (dit mag via e-mail).

Het is nodig om een kopie van de verblijfsvergunning mee te sturen. Vermeld ook uw bankrekeningnummer in de e-mail. U krijgt de teveel betaalde premie namelijk terug. Wel vindt er een aftrek voor de kosten plaats.

De verzekering wordt beëindigd per afgiftedatum van de verblijfsvergunning.

Ik ga naar het buitenland / Ik woon in het buitenland

Als u naar het buitenland gaat, dan bent u soms verplicht uw basisverzekering aan te houden. Of dat zo is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Lees meer over de basisverzekering in het buitenland. De regelgeving over de basisverzekering is ingewikkeld. Neem daarom ook contact op met uw zorgverzekeraar of leg uw situatie voor aan het Zorginstituut Nederland.

De basisverzekering vergoedt wereldwijd uw kosten voor onvoorziene noodzakelijke zorg. Houd er wel rekening mee dat de vergoeding uitgaat van wat de behandeling in Nederland kost. In sommige landen is de gezondheidszorg veel duurder dan in Nederland. Het kan dus zijn dat u fors moet bijbetalen. Een aanvulling op de basisverzekering van OOM Verzekeringen kan dan uitkomst bieden.
De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering heeft een looptijd van maximaal 2 jaar. Dit product kent bij de ziektekostenverzekering drie verschillende dekkingen die oplopen in vergoeding: Light, Regular en Comfort.

De OOM Wonen in het Buitenland-verzekering heeft een onbeperkte looptijd. Bij deze verzekering kunt u ook kiezen voor de DeLuxe-dekking bij de ziektekostenverzekering, met onder andere een dekking voor zwangerschap en bevalling in het eerste jaar. De Light-dekking kan bij dit product niet worden afgesloten.

Bij beide verzekeringen kunt u diverse andere dekkingen afsluiten: aansprakelijkheid, reis, inboedel, ongevallen, annulering en rechtsbijstand.
De topdekking van de rechtbsijtandverzekering kan alleen worden afgesloten bij de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering.
Elk land heeft zijn eigen regels over zorgverzekeringen. Soms blijkt pas ter plekke dat de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering of de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering niet voldoen aan de plaatselijke regels. Als blijkt dat het land waar u verblijft onze verzekering niet accepteert, kunt u onze verzekering per direct opzeggen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@oomverzekeringen.nl. Wij beëindigen de verzekering dan vanaf de dag dat wij uw e-mail ontvangen. Eventuele andere verzekeringen kunt u natuurlijk wel bij ons door laten lopen.
U bent met een verzekering van OOM Verzekeringen ook verzekerd als u tussentijds in Nederland bent. Dit geldt zolang u niet verplicht verzekerd bent voor de basisverzekering.
Ja, dat kan. Uw verblijf in Nederland moet wel van tijdelijke aard zijn. Als u zich definitief in Nederland vestigt, komt u weer in aanmerking voor de basisverzekering. U moet deze zelf bij een van de aanbieders van de basisverzekering aanvragen.

Bent u niet bij ons verzekerd, dan kunt u de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering aanvragen voor de periode dat u in Nederland verblijft.

Als u al een (Young) Global Traveler / OOM Studeren in het Buitenland / OOM Tijdelijk in het Buitenland / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering heeft, heeft u voor tijdelijke terugkeer naar Nederland dekking. Zodra u in aanmerking komt voor een basisverzekering is er geen Nederland-dekking meer.

Klantgericht Verzekeren bij OOM Verzekeringen

Elk jaar houdt OOM Verzekeringen volgens vastgestelde normen een klanttevredenheidsonderzoek. Andere verzekeraars doen dat ook. Zo kunt u de prestaties van verzekeraars met elkaar vergelijken. Bekijk het

Klanttevredenheidsonderzoek Buitenland 2016 (pdf) of het
Klanttevredenheidsonderzoek Brand 2016 (pdf)

OOM Verzekeringen voert een actief Fraudebeleid om fraude te signaleren, voorkomen en bestrijden. Op die manier voorkomen we dat u en andere klanten de dupe worden van oneerlijk gedrag.

Overige vragen

Vaak kan OOM Verzekeringen u een oplossing bieden. Neem voor meer informatie contact op met OOM Verzekeringen op + 31 (0)70 353 21 00 of via info@oomverzekeringen.nl
OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering / (Young) Global Traveler-verzekering
Gekozen kan worden uit een eigen risico van €0,- €250,-, €500,- of €1.000,- per verzekerde per jaar (of indien korter per verzekerde periode).

OOM Studeren in het Buitenland-verzekering / OOM Studying in the Netherlands Insurance

Gekozen kan worden uit een eigen risico van €0,- of €150,- per verzekerde per jaar (of indien korter per verzekerde periode).

OOM Schengen Visitor-verzekering

Voor verzekerden t/m 69 jaar is het eigen risico €75,-. Voor verzekerden van 70 t/m 79 jaar €150,- per persoon voor de verzekerde periode. Voor 80 jaar en ouder is het eigen risico €300,-. U kunt dit eigen risico niet afkopen.

OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering

Het eigen risico is €250,- per persoon voor de verzekerde periode. U kunt dit eigen risico niet afkopen.
Medische acceptatie betekent dat u vooraf enkele vragen beantwoordt over uw gezondheid en medische situatie. Op basis van deze ‘gezondheidsverklaring’ schatten wij het risico in dat u tijdens de looptijd van de verzekering medische kosten maakt.

De gezondheidsverklaring en de beoordeling door onze medisch adviseur kan ertoe leiden dat:

 • u de verzekering kunt afsluiten;
 • u de verzekering niet kunt afsluiten;
 • wij u tegen aangepaste voorwaarden willen verzekeren; bijvoorbeeld dat u geen dekking heeft voor aandoeningen waarop u een verhoogd risico heeft.

Medische acceptatie geldt voor al onze ziektekostenverzekeringen, met uitzondering van de OOM Schengen Visitor-verzekering.
Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is degene die het verzekeringscontract sluit. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Een verzekeringnemer kan zelf ook verzekerde zijn, maar dat hoeft niet.

Verzekerde
Een verzekerde is degene van wie het belang is verzekerd. Bij een ziektekostenverzekering zijn dit bijvoorbeeld de personen die kosten kunnen declareren. Bij een aansprakelijkheidsverzekering is het degene van wie de aansprakelijkheid is verzekerd.

Een paar voorbeelden om het te verduidelijken:

Gezin
De vader van een gezin met twee kinderen vraagt een ziektekostenverzekering aan voor zichzelf, zijn vrouw en de twee kinderen. Omdat de vader de aanvraag doet, is hij verzekeringnemer maar zelf ook verzekerde. Ook zijn vrouw en twee kinderen zijn verzekerd.

Bezoek
Henk Quaadvlieg haalt zijn moeder van 85 jaar uit Suriname naar Nederland. Om een visum te krijgen heeft zijn moeder een ziektekostenverzekering nodig. Henk sluit deze verzekering in Nederland voor haar. Henk is dan verzekeringnemer maar de verzekerde is zijn moeder. Henk zelf is geen verzekerde op deze verzekering.

Au pair
De familie Jansen wil een au pair uit Thailand naar Nederland halen. De moeder van het gezin, Sanne Jansen, sluit een ziektekostenverzekering voor de au pair in Nederland. Mevrouw Jansen is verzekeringnemer maar de au pair is de verzekerde.

Studenten
Edwin Jansen is 17 jaar en gaat een jaar in Australië studeren. Zijn vader sluit een ziektekostenverzekering voor hem af. Edwin is verzekerde en zijn vader is verzekeringnemer.
OOM Schengen Visitor-verzekering / Global Visitor-verzekering / OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering
Op deze verzekeringen bestaat gedurende de gehele looptijd van de verzekering geen aanspraak op vergoeding van kosten die verband houden met zwangerschap.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering met Regular-dekking / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering met Regular-dekking /(Young) Global Traveler Ziektekostenverzekering met standaard dekking
De kosten van zwangerschap en bevalling worden niet vergoed, tenzij er sprake is van een onvoorziene noodsituatie die acuut medisch ingrijpen noodzakelijk maakt. Neemt u in dit geval contact op met de OOM Alarmcentrale or OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent). Of er sprake is van een vergoeding wordt beoordeeld door de alarmcentrale, eventueel na overleg met de medisch adviseur van de maatschappij.

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering met Comfort-dekking / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering met Comfort-dekking /(Young) Global Traveler Ziektekostenverzekering met uitgebreide dekking / Eerste twaalf maanden van de verzekering (gerekend vanaf de ingangsdatum van de uitgebreide dekking)
Gedurende de eerste 12 maanden van de verzekering worden de kosten van zwangerschap, bevalling en kraamzorg niet vergoed, tenzij er sprake is van een onvoorziene noodsituatie die acuut ingrijpen noodzakelijk maakt. Neemt u in dit geval contact op met de OOM Alarmcentrale. Of er sprake is van vergoeding wordt beoordeeld door de OOM Alarmcentrale, eventueel na overleg met de medisch adviseur van de maatschappij.

Na het eerste jaar van de verzekering (gerekend vanaf de ingangsdatum van de uitgebreide of Comfort-dekking)
Meld uw zwangerschap zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de OOM Alarmcentrale of OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent).
 • De kosten van zwangerschap en bevalling (ongeacht of de bevalling op medische indicatie in een ziekenhuis plaatsvindt, of poliklinisch of thuis) worden na de eerste 12 maanden van de verzekering volledig vergoed.
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 1.500,- gedurende maximaal 10 dagen mits deze kosten gemaakt worden na de eerste 12 maanden van de verzekering. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 150,- in mindering gebracht.


OOM Wonen in het Buitenland-verzekering met DeLuxe-dekking
Meld uw zwangerschap zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de OOM Alarmcentrale of OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent).
 • De kosten van zwangerschap en bevalling (ongeacht of de bevalling op medische indicatie in een ziekenhuis plaatsvindt, of poliklinisch of thuis) worden volledig vergoed.
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 2.250,- gedurende maximaal 10 dagen mits deze kosten gemaakt worden na de eerste 12 maanden van de verzekering. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 225,- in mindering gebracht.


OOM Studeren in het Buitenland-verzekering / OOM Studying in the Netherlands Insurance
Meld uw zwangerschap zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de OOM Alarmcentrale of OOM Assistance USA (als u voor de VS verzekerd bent).
 • Binnen de standaarddekking vergoeden we de kosten van zwangerschap en bevalling tot aan een maximum bedrag van € 4.000,-. Is er sprake van een onvoorziene noodsituaties naar de mening van onze medisch adviseur, dan is de vergoeding kostprijs. U kunt ook kiezen voor de uitgebreide dekking dan is de vergoeding voor zwangerschap en bevalling kostprijs. Let wel op: een zwangerschap die op de ingangsdatum van de verzekering bestaat zullen we niet vergoeden.
 • De vergoeding van kraamzorg thuis bedraagt maximaal € 1.500,- gedurende maximaal 10 dagen. Bij verblijf in een ziekenhuis wordt per opnamedag een bedrag van € 150,- in mindering gebracht.
Ja dat kan, maar er is wel sprake van maatwerk. Neem voor meer informatie en eventueel direct afsluiten contact op met OOM Verzekeringen op + 31 (0)70 353 21 00 of via info@oomverzekeringen.nl.
EHIC staat voor European Health Insurance Card. Als u een Nederlandse basisverzekering heeft, kunt u met deze pas aantonen dat u verzekerd bent voor Ziektekosten in Nederland.

Onze ziektekostenverzekeringen zijn geen basisverzekering. Het is een particuliere ziektekostenverzekering. U ontvangt daarom geen EHIC pas.

Bij onze verzekeringen voor Nederlanders in het buitenland krijgt u van ons een verzekeringspas met daarop vermeld uw polisnummer, het telefoonnummer van de OOM alarmcentrale en andere belangrijke gegevens. Dit is dus geen EHIC kaart.

Als u medische kosten maakt in het buitenland moet u die kosten in principe altijd eerst zelf betalen. U kunt daarna de gemaakte medische kosten declareren bij OOM Verzekeringen. Behalve als u in de Verenigde Staten bent verzekerd, dan loopt afhandeling vaak onze alarmcentrale OOM Assistance USA.

Op www.ehic.nl vindt u meer informatie over EHIC.
OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering / OOM Wonen in het Buitenland-verzekering
Ja, alle buitenlandverzekeringen zijn los verkrijgbaar.

Er is één uitzondering. De ziektekostenverzekering is al inclusief de SOS-verzekering. Daarom kan de SOS-verzekering niet afgesloten worden in combinatie met een ziektekostenverzekering.

OOM Studeren in het Buitenland-verzekering / OOM Studying in the Netherlands Insurance
Ja, dit kan. Wel krijgt u altijd een SOS-verzekering. U kunt daarnaast kiezen voor een ziektekostenverzekering en voor een Schadepakket. Deze verzekeringen zijn los te sluiten. Het Schadepakket bestaat uit vijf verzekeringen, die weer niet apart te sluiten zijn.

Onze SOS-verzekering dekt de kosten van repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie als u niet ter plekke kunt worden behandeld én de behandeling niet kan worden uitgesteld.

De SOS-verzekering is inbegrepen als u bij ons een ziektekostenverzekering voor verblijf in het buitenland afsluit. U kunt de verzekering ook los afsluiten.

Blijft u tijdens uw verblijf in het buitenland verplicht verzekerd op uw Nederlandse basisverzekering? Dan bent u niet verzekerd voor repatriëring vanwege een ziekte of ongeval. U krijgt dus geen vergoeding als u naar Nederland of een ander land moet voor een medische behandeling.

Wat dekt de verzekering?
De SOS-verzekering van OOM Verzekeringen vergoedt onder andere:

 • reiskosten naar Nederland of het dichtstbijzijnde land voor uw behandeling;
 • reis- en verblijfskosten van noodzakelijke begeleiding;
 • de kosten van opsporing en redding;
 • vervoer van het stoffelijk overschot;
 • noodzakelijke kosten voor communicatie.


Voor de SOS-verzekering heeft u geen eigen risico. Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt? Bekijk dan de voorwaarden van uw OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering, OOM Wonen in het Buitenland-verzekering of OOM Studeren in het Buitenland-verzekering.

SOS-kosten melden?
Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan willen we u graag snel helpen. Hier leest u wat u kunt doen in geval van repatriëring, overlijden van de verzekerde of opsporing/redding.