Wat u kunt verwachten

Als u schade bij ons meldt of ziektekosten claimt, dan reageren wij altijd zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen tien werkdagen een eerste reactie van ons, maar meestal sneller.

  • Wij beoordelen of de kosten zijn gedekt. Vervolgens zijn er drie mogelijkheden:
    - De kosten zijn gedekt. Wij laten u schriftelijk weten hoe hoog de vergoeding is en keren het bedrag aan u uit.
    - De kosten zijn niet gedekt. Wij laten u schriftelijk weten waarom wij de kosten niet vergoeden.
    - Wij vragen om meer informatie. Als wij meer informatie nodig hebben, dan maken we hierover afspraken met u.
  • Soms beoordeelt onze medisch adviseur uw claim voor ziektekosten. Daarna stuurt hij zijn advies door aan de afdeling schadebehandeling.
  • Bij andere schademeldingen wordt soms een expert ingeschakeld om het schadebedrag te bepalen.

Voor sommige verzekeringen geldt een eigen risico. In dat geval vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van uw eigen risico. De hoogte van het eigen risico vindt u op uw polisblad of in de polisvoorwaarden.