SOS kosten melden

Repatriëring op medische indicatie

In geval van repatriëring/evacuatie (terugkeer naar Nederland of uw land van herkomst) om medische redenen geldt het volgende: 

  • Bel direct met de alarmcentrale (+31 (0)70 353 21 35).
  • Als de repatriëring is gedekt, dan regelt de alarmcentrale de betaling en de terugkeer naar Nederland of uw land van herkomst. U betaalt alleen uw eigen risico.

Vervoer bij overlijden

Als de verzekerde is overleden en naar Nederland of het land van herkomst moet worden vervoerd, dan geldt het volgende:

  • Bel direct met de alarmcentrale (+31 (0)70 353 21 35).
  • Als het vervoer is gedekt, dan regelt de alarmcentrale het vervoer en de betaling. U betaalt alleen uw eigen risico.

Opsporing, redding of berging

Bij opsporing, redding of berging van een verzekerde geldt het volgende:

  • Bel direct met de alarmcentrale (+31 (0)70 353 21 35).
  • Stuur de alarmcentrale per e-mail een schriftelijke verklaring van de officiële instantie die opdracht heeft gegeven voor de opsporing, redding of berging. Vergeet niet uw polisnummer te vermelden.
  • Als de opsporing, redding of berging is gedekt, dan zorgt de alarmcentrale voor de betaling. U betaalt alleen uw eigen risico.

Waar u verder op moet letten

  • Zorg dat u uw polisnummer bij de hand heeft als u de alarmcentrale belt.
  • Als de kosten zijn gedekt, dan vergoeden wij het bedrag dat overblijft na aftrek van uw eigen risico.
  • Zijn de kosten het gevolg van een ongeval waarbij een andere partij is betrokken? Vul dan ook het Meldingsformulier Ongeval (pdf).

Is er iets niet goed gegaan? En heeft u een klacht? Lees dan onze klachtenregeling.