Ziekenvervoer

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

U krijgt zittend ziekenvervoer vergoed als er sprake is van een medische noodzaak. Het vervoer moet direct voorafgaan aan uw bezoek aan een huisarts, specialist of ziekenhuis.

Wij vergoeden:

  • openbaar vervoer volgens de laagste klasse;
  • de ritprijs bij vervoer per taxi;
  • maximaal € 0,20 per kilometer als u met eigen vervoer reist.

Voor ambulancevervoer gelden andere regels.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

U moet voor een nierdialyse vijf keer naar een ziekenhuis dat honderd kilometer van uw woonplaats is gelegen. U reist met de trein (2e klasse). Dat kost in totaal € 175,-. Heeft u geen eigen risico meer? Dan krijgt u de volledige kosten vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.