Ziekenhuisopname

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

U krijgt de kosten van een ziekenhuisopname vergoed als:

  • het niet medisch verantwoord is de opname uit te stellen tot na de einddatum van de verzekering.
  • de opname maximaal 365 dagen (aaneengesloten) duurt;

Ligt u op de einddatum van uw verzekering in het ziekenhuis? Dan krijgt u tot maximaal dertig dagen na de einddatum van de verzekering de kosten vergoed.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

U moet naar het ziekenhuis voor een acute darmoperatie. Na de operatie krijgt u complicaties waardoor u in totaal twaalf dagen in het ziekenhuis moet blijven. De kosten zijn € 3.600,-. U heeft een eigen risico van € 200,-. U krijgt € 3.400,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.