Vervoer stoffelijk overschot

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

Bij overlijden vergoeden wij (tot maximaal € 10.000,-) de kosten van:

  • rechtstreeks vervoer van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst en overige kosten voor het vervoer;
  • een voorgeschreven binnenkist.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

Uw buitenlandse neef van 53 overlijdt door een ongeval tijdens zijn verblijf in Nederland. Hij was bij ons verzekerd op de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering. De kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst zijn € 1.695,-. Het eigen risico is € 200,-. Wij vergoeden € 1.495,-.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.