Revalidatiedagbehandeling

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

U krijgt de kosten van behandeling in een revalidatiekliniek per dag(deel) vergoed als:

  • de behandeling plaatsvindt door een team van deskundigen, bestaande uit onder andere een (medisch) specialist en een psycholoog of deskundige op het gebied van maatschappelijk werk, arbeidskunde of revalidatie;
  • de revalidatiekliniek bevoegd is voor revalidatie.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

Als gevolg van een verkeersongeval ligt u drie weken in het ziekenhuis. Na deze periode revalideert u in een revalidatiecentrum. U wordt vier weken lang, drie dagen per week behandeld in de revalidatiekliniek. De totale kosten zijn € 2.250,-. U heeft een eigen risico van € 200,-. U krijgt daarom € 2.050,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.