Repatriëring

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

Uw verzekering is geldig in Europa, de Azoren, Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Israël, Libanon, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië en Turkije. Verblijft u tijdelijk (niet langer dan dertig dagen) in een van deze gebieden of landen? Dan krijgt u de kosten van repatriëring (terugkeer naar uw land van herkomst) of evacuatie naar Nederland vergoed als:

  • medische behandeling in het land waar u verblijft niet mogelijk is;
  • de behandeling niet kan worden uitgesteld;
  • u vooraf toestemming heeft gekregen van onze medische adviseur.

De verzekering geldt niet in uw land van herkomst.

U krijgt (tot maximaal € 30.000,-) de kosten vergoed van:

  • ziekenvervoer;
  • ambulancevliegtuig als dit uw leven redt of invaliditeit voorkomt en/of vermindert;
  • begeleiding als dit medisch noodzakelijk is.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

U gaat tijdens de looptijd van uw verzekering enkele dagen naar Marokko.. Daar raakt u betrokken bij een auto-ongeval. U moet acuut geopereerd worden, maar dat is ter plekke niet mogelijk. U krijgt toestemming van onze medische adviseur om per ambulance en vliegtuig naar Nederland vervoerd te worden om hier de operatie te ondergaan. De kosten zijn € 2.250,-. U heeft een eigen risico van € 200,-. U krijgt € 2.050,- vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.