Nierdialyse

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

U krijgt de kosten van nierdialyse vergoed als u voor de behandeling toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

U bent aangereden en ligt in het ziekenhuis. Uw specialist vertelt dat uw rechternier niet goed functioneert en stelt enkele nierdialysebehandelingen voor. De kosten zijn € 1.475,-. U heeft een eigen risico van € 200,-. Wij vergoeden € 1.275,- als vooraf toestemming van onze medische adviseur heeft gekregen.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.