Hulpmiddelen

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

U krijgt voor de huur of koop van hulpmiddelen het volgende vergoed:

  • krukken tot maximaal € 100,- per ongeval;
  • rolstoel tot maximaal € 100,- per ongeval;
  • prothesen (met uitzondering van gebitsprothesen) en/of orthesen tot maximaal € 750,- per ongeval.

U komt voor vergoeding in aanmerking als:

  • de aanschaf van de hulpmiddelen het gevolg is van een ongeval én de hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven;
  • u de hulpmiddelen heeft gekocht of gehuurd binnen negentig dagen na het ongeval én binnen de looptijd van uw verzekering.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

U komt vervelend ten val en breekt uw heup. Na de operatie huurt u op voorschrift van een arts een rolstoel. Dat kost € 225,-. U heeft geen eigen risico meer. U krijgt de maximale vergoeding van € 100,-.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.