Genees- en verbandmiddelen

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een medische verzekering voor als u langere tijd in Nederland verblijft, maar (nog) geen recht heeft op de Nederlandse basisverzekering voor zorgkosten.

U krijgt de kosten van genees- en verbandmiddelen vergoed als:

  • het middel als geneesmiddel verkocht mag worden;
  • het genees- of verbandmiddel door een huisarts of specialist is voorgeschreven;
  • het genees- of verbandmiddel bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts is opgehaald.

Voor de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering geldt een eigen risico. Maakt u kosten die onder de verzekering vallen? Dan betaalt u het eerste deel van de kosten zelf. Het eigen risico per verzekerde periode is € 200,-.

Tijdens een fietstocht komt u ten val en breekt uw pols. U wordt behandeld in het ziekenhuis. De arts schrijft pijnstillers, een draagdoek enbandmiddelen voor. De kosten zijn € 275,-. Heeft u geen eigen risico meer, dan krijgt u de volledige kosten vergoed.

Uw medische kosten declareert u eenvoudig en snel via Mijn OOM.

Bekijk ook de polisvoorwaarden. Deze zijn leidend.